Vlada RH na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak imenovala je Anu Rački Marinković  zamjenicom ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, temeljem javnog natječaja, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, priopćeno je iz Vladine Službe za odnose s javnošću.

Razriješen je dosadašnji zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Petar Vitas. Novim zamjenikom načelnika Stožera, kao predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje imenovan je Igor Milić.

Državnoj službenici Nevenki Lipovac ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju, a najduže do šest mjeseci, jer joj dosadašnje ovlaštenje istječe 26. siječnja 2018. godine, navodi se u priopćenju.

Ponovno je dano ovlaštenje i državnoj službenici Petri Anđelović za obavljanje poslova glavnoga tajnika Središnjega državnog  ureda za šport, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Središnjeg državnog  ureda za šport, a najduže do šest mjeseci, jer joj dosadašnje ovlaštenje  istječe  26. siječnja 2018. godine, dodaje se.

Na zatvorenome dijelu sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara – i to Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje će se održati 22. siječnja 2018. i Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 23. siječnja 2018. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama EU na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, ona se prethodno ne objavljuju, priopćeno je.

Komentiraj