Zatvorena sjednica Vlade

Patrik Macek/PIXSELL

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak donijela više odluka o razrješenjima i imenovanjima te među ostalim usvojila pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu, priopćeno je iz Vlade.

Razriješene su dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu Kristina Blagojević i Tanja Popović Filipović. Novim članicama, kao predstavnice ministarstva nadležnog za poljoprivredu, predstavnice ministarstva nadležnog za zdravstvo, te kao predstavnice udruga potrošača, a na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača, imenovane su mr. sc. Tatjana Karačić, prim. Vera Katalinić-Janković i Tanja Popović Filipović.

Dana je suglasnost za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova, koje imenuje Hrvatsko pomorsko brodarsko društvo i hrvatski osiguravatelji i reosiguravatelji brodova. Imenovani članovi su Mario Pavić, Pero Kulaš i Marijan Kralj.

Izmijenjena je Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa, kojom se razrješuje dio dosadašnjih te imenuje dio novih članova spomenutog Službeničkog suda, kao predstavnici Županijskog suda u Zagrebu i predstavnici Ministarstva pravosuđa. Tako su razriješeni članovi Rafael Krešić, Ivan Žvigač i Mirjana Malek, a imenovani Rahela Valentić, Dinko Šušnjar i Ana Sever.

Zbog isteka mandata, predlaže se razrješenje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, Slavice Cvitanić, Josipa Vebera, mr.sc. Vlade Rajića i Romana Jurića. Predlaže se imenovanje novih članova, jednog člana iz reda zaposlenika Agencije, te tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, i to Slavice Cvitanić, Brune Dobronića, Maje Pleskalt i Romane Bogut, te se upućuje Hrvatskom saboru na donošenje.

Razriješen je dio članova Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Željko Dilber i Ivica Tolić. Novim članovima, koji se imenuju kao predstavnici radnog tijela Hrvatskog sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te kao predstavnici hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, imenovani su Josip Đakić i Dražimir Jukić. Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o., predlaže se opoziv predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. mr.sc. Krešimira Žagara.

Vlada je usvojila je stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 6. veljače 2017., i Vijeća za opće poslove (GAC), 7. veljače 2017.; donijela Odluku o ustupanju materijalnih sredstava, što je bila točka klasificirana oznakom tajnosti „povjerljivo“; te zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dala suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora, a taj je postupak po Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda označen stupnjem tajnosti „ograničeno“.

Komentiraj