Zašto USKOK u slučaju sestre Josipe Rimac tereti HNS-ova člana Uprave HEP-a, a ne šefa Barbarića

Slučaj protuzakonitog zapošljavanja sestre Josipe Rimac Biserke Vujić u Elektri Šibenik jedan je od krakova velike afere Vjetroelektrane, u sklopu koje je USKOK istragu proširivao nekoliko puta, i u kojoj su Rimac i još dvadesetak osoba osumnjičeni za raznovrsna kaznena djela trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te primanja i davanja mita. Optužba za protuzakonito zapošljavanje Biserke Vujić na neodređeno vrijeme u Elektri Šibenik jedna je od tri točke optužbe za koju je USKOK osumnjičio Josipu Rimac u prvom proširenju istrage od 29. lipnja 2020. godine. Prema priopćenju USKOK-a od tog dana, “osim toga se osnovano sumnja da je I. okr., od siječnja 2020. do kraja ožujka 2020. godine, u Zagrebu i Otočcu, od XVI. okr., člana uprave HEP d.d. nadležnog za poslovanje ovisnog društva HEP ODS (Operator distribucijskog sustava, op.a.) d.o.o., zatražila da njenoj sestri zaposlenoj na određeno vrijeme u društvu HEP ODS, Elektra Šibenik, neovisno o stvarnim potrebama tog društva osigura prijem u stalni radni odnos. Na to je XVI. okr. pristao te je osigurao potpisivanje potrebnih suglasnosti o prijemu na neodređeno vrijeme, a i sam je potpisao suglasnost.” Prvookrivljena je Josipa Rimac, a “XVI. okr”, šesnaestookrivljeni, član je Uprave HEP-a Saša Dujmić, član HNS-a. Zauzvrat je Josipa Rimac, prema sumnjama koje je USKOK postavio kao treću točku optužbe u spomenutom proširenju istrage, od urednika jednog novinskog portala tražila i isposlovala da ne objavi kompromitirajuće podatke protiv Dujmića, zbog čega je osumnjičen i taj urednik.

Nacional je, međutim, prije pola godine objavio kako nije samo Saša Dujmić potpisao protuzakonito zapošljavanje Biserke Vujić. Štoviše, učinio je to i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, zajedno s Nikolom Šulentićem, direktorom HEPODS-a te Marinom Lekom, tadašnjim direktorom Sektora u Elektri Šibenik. USKOK posjeduje dokument na kojemu su potpisi sva ta četiri visoka dužnosnika HEP-a, pa se logično postavlja pitanje zašto je istraga za protuzakonito zapošljavanje otvorena samo protiv člana HNS-a Saše Dujmića.

“Namjestili su optužbe jednoj osobi iz Uprave, a sada se i iz dokumenta vidi da su potpisnici njih trojica. Taj isti dokument ima i DORH”, prenio je Nacional ocjenu upućenog izvora.

Taj spis koji je otkrio Nacional otkriva detaljne podatke o tome tko je, i kako, omogućio zapošljavanje sestre Josipe Rimac. Prijedlog je uputio, i prvi ga potpisao, Marin Leko, a potom su ga potpisali Nikola Šulentić 5. veljače 2020., dan kasnije Saša Dujmić i 7. veljače predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić. Iz dokumenta se vidi da je Biserka Vujić od 11. ožujka 2019. u Elektri Šibenik već bila zaposlena na određeno vrijeme, a suglasnost je izdana za njezino zapošljavanje na neodređeno vrijeme, i to na radnom mjestu referent, s koeficijentom 2,90. U dokumentu je navedeno da ona zadovoljava opće uvjete, odnosno da ima visoku stručnu spremu kao stručni specijalist menadžmenta i da ima 22 godine radnog staža, a od posebnih uvjeta zadovoljava znanje engleskog jezika i rada na računalu.

USKOK je u tom predmetu u statusu svjedoka ispitao sve članove uprave HEP-a, i nakon toga došao do saznanja da je Josipa Rimac krajem prošle godine najmanje dvaput osobno bila u uredu predsjednika Uprave Frane Barbarića na sedmom katu upravne zgrade HEP-a u Vukovarskoj ulici u Zagrebu, i da ju je Barbarić osobno primio. To ne mora značiti da je Barbarić pristao na to što je ona od njega tražila, ali ne objašnjava zašto je onda ipak potpisao suglasnost za zapošljavanje njezine sestre.

Komentiraj