Zašto je Ćorić ignorirao pismo kojim je upozoren na pronevjeru novca iz EU fondova u Hrvatskim vodama

Nacional donosi dokumente koji pokazuju kako je Dinko Polić, bivši voditelj Sektora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima unutar Hrvatskih voda, informirao ministra Ćorića da je projekt aglomeracije u Petrinji sumnjivo narastao s 206 na 235 milijuna kuna

Nacional je koncem proteklog tjedna dobio uvid u opsežnu dokumentaciju koja otkriva sumnju u ogroman korupcijski skandal unutar tvrtke Hrvatske vode, povezan s projektima sufinanciranim EU sredstvima. Radi se o slučaju za koji je nedavno pokazao interes i USKOK, koji je o njemu zatražio službenu dokumentaciju, ali je upitno je li do USKOK-a došla kompletna interna dokumentacija Hrvatskih voda, a naročito neki njeni dijelovi koji su dostavljeni na uvid Nacionalu.

Među tom Nacionalu dostupnom dokumentacijom naročito je intrigantno dramatično pismo upućeno ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću.

Sukus cijelog slučaja zapravo je opisan u tom pismu koje je Ćoriću poslao Dinko Polić, diplomirani inženjer građevinarstva, koji je u to vrijeme bio Voditelj Sektora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima unutar Hrvatskih voda.

Radi se o projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja. Vrijednost osnovnog ugovora rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Petrinja doseže 206 milijuna kuna, ali je USKOK-u proslijeđena informacija da je ta vrijednost povećana na 235 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU-a čiji je korisnik tvrtka Privreda iz Petrinje kao naručitelj radova. Izvođač radova bila je tvrtka Kolektor koling, a nadzor radova izvodila je tvrtka Sedra consulting. USKOK je upozoren da su se tijekom izvođenja tog projekta dogodile serijske prijevare, da je to ugrozilo dinamiku i kvalitetu izvođenja projekta te da je nezakonito naplaćen značajan dio novca iz bespovratnih sredstava EU-a.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković uživa podršku ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića unatoč tome što je Ćorić o sumnjivom načinu vođenja EU projekta informacije dobio od čovjeka kojeg je on sam tamo postavio. FOTO: Milan Sabic/PIXSELL

Izvor koji je Nacionalu dostavio tu dokumentaciju tvrdi da je ova priča ogledni primjer puno šire slike te da predstavlja obrazac kako se širom Hrvatske provodi serijska pljačka bespovratnih sredstava EU-a za projekte aglomeracije, kao i da je na projektu u Petrinji sustav tih serijskih prijevara detaljno dokumentiran.

Dokumentacija u posjedu Nacionala pokazuje da su od početka provedbe projekta djelatnici Hrvatskih voda zaduženi za kontrolu provedbe projekta uskraćivali plaćanja za stavke za koje su smatrali da su obračunate suprotno odredbama potpisanih ugovora te da je to nadležnim institucijama svojedobno prijavljivao i nekadašnji direktor tvrtke Privreda. U središtu problema su zapravo problematični obračuni izvršenih radova koji su se radili u potpunoj suprotnosti s ugovorima koji daju okvir za provedbu projekta izgradnje aglomeracije Petrinja. A to se, kako se sumnja, počelo zbivati nakon što su se u kontrolu provedbe projekta uključili zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić te Fani Bojanić, voditeljica Sektora za EU projekte i to po ovlasti generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića.

Vukmirić je u Hrvatske vode dospio zahvaljujući Branku Hrgu, portal Telegram pisao je kako poslovne suradnike poziva na molitvu prije ručka, aludirajući na njegov tvrdi konzervativizam. Prije desetak godina svjedočio je u aferi pokušaja potkupljivanja sudaca Vrhovnog suda u aferi povezanoj sa suđenjem Branimiru Glavašu. Istražitelji su snimili njegove telefonske razgovore s osumnjičenim u toj aferi Srećkom Jurišićem, koji su jasno naznačivali da je sudjelovao u spornim aktivnostima. Međutim, u ispitivanju na sudu Davor Vukmirić je ostao pri riječima da je s Jurišićem dogovarao natjecanje u pokeru čak i kad su mu puštene tajne snimke na kojima je spominjao sudske odluke. Vukmirić pritom nije znao objasniti kakve veze imaju sudske odluke s pokerom, kao ni zbog čega je s Jurišićeva mobitela primio poruku SMS-a “Bježi od svega! Provala!”. Taj čovjek danas drma Hrvatskim vodama i opet je prozvan za sporne aktivnosti.

Dug je popis aktivnosti koje su se smatrale spornim. Nisu se mogli utvrditi točni obračuni utrošenih količina materijala, postojala su znatna odstupanja od potraživanih količina materijala u odnosu na količine iz osnovnog ugovora i količina obračunatih i ovjerenih u građevinskoj knjizi, dokumentacija je vođena neispravno, izbjegavalo se izravno plaćanje podugovarateljima, njihovi ugovori s izvođačima nisu bili uredno sastavljeni, građevinska knjiga se nije vodila po pravilima struke, brojni izvedeni radovi dvostruko su obračunati, a bilo je i drugih manipulacija. Primjerice, mijenjala se obračunska širina rova, dopisivale su se i falsificirale dokaznice mjera i građevinskog dnevnika, položene kanalske cijevi zasipavale su se zamjenskim materijalom iz tzv. pozajmišta… Izvor upoznat sa zbivanjima na tom projektu tvrdi kako je na kraju između naručitelja i izvoditelja radova potpisan Sporazumni raskid ugovora bez naplate bankovne garancije za dobro izvršenje ugovora, iako su naplaćeni radovi u iznosu od otprilike 115 posto vrijednosti osnovnog ugovora, a stvarna vrijednost opsega izvedenih ugovorenih radova dosegla je možda 85 posto, iako je ugovorom bilo predviđeno da u tom slučaju naručitelj radova treba naplatiti bankovno jamstvo.

 

Za slučaj je interes nedavno pokazao i USKOK koji je o svemu zatražio službenu dokumentaciju, ali je upitno je li do USKOK-a došla kompletna interna dokumentacija Hrvatskih voda

 

O svemu tomu opsežno je pismo primio ministar Tomislav Ćorić. Tadašnji voditelj Sektora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima iz Hrvatskih voda mu je napisao:

“Ovo moje obraćanje ponukano je kontinuiranim pritiskom kojem sam ja, kao voditelj Sektora i djelatnici ovog sektora izloženi od strane zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Davora Vukmirića. Naime na nekoliko održanih sastanaka tijekom prošle godine Vukmirić osporava neovisnost Hrvatskih voda, Posredničkog tijela razine 2 (HVPT2) u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava Kohezijskog fonda EU.”

Polić je Ćoriću napisao kako je uloga tog tijela kontrolna s ciljem zaštite financijskih interesa proračuna EU-a i zakonitosti trošenja sredstava, da ono provjerava “sukladnost ispostavljenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Korisnika s Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovorima potpisanim između krajnjih korisnika i izvođača radova”. Potom je napisao:

“Unatoč naprijed navedenom, Vukmirić izjavljuje da on ne priznaje neovisnost HVPT2 u donošenju odluka već zahtjeva da djelatnici HVPT2 moraju donositi odluke prema uputama Uprave Hrvatskih voda. Nadalje Vukmirić insistira da se bespogovorno moraju prihvatiti i odobriti za plaćanje EU sredstvima svi troškovi navedeni u obračunskim situacijama sastavljenim od strane izvođača radova i potpisanim od strane nadzornih inženjera, bez obzira na to što obračun izvršenih radova nije u skladu s Ugovorima. U tom smislu zaprimamo usmene i pritužbe od korisnika EU bespovratnih sredstava – javnih isporučitelja vodnih usluga – koji opravdano ukazuju na nedopušteno miješanje u konkretne projektne situacije.”

Dokumenti s nazivom ‘Nezadovoljstvo radom posredničkog tijela razine 2 – Hrvatskih voda na projektu aglomeracije Petrinja’ također su dostavljeni generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću, ali i njegovu zamjeniku Davoru Vukmiriću. Oni otkrivaju frustracije izvođača radova. FOTO: Nacional

Ćorić je u pismu upozoren i na to da Vukmirić insistira da na operativnim sastancima oko provedbe projekata moraju sudjelovati i djelatnici HVPT2 i to na način da sudjeluju u donošenju odluka s krajnjim korisnicima, a uloga im je da kontroliraju ispravnost istih tih odluka, čime sebe dovode u sukob interesa i krše odredbe mjerodavnog EU-ova zakonodavnog okvira i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. U pismu nadalje piše:

“…ovakav pristup može imati katastrofalnu posljedicu za krajnjeg korisnika, kao i za grad Petrinju, u vidu propisivanja financijskih korekcija, tj. Uskrate i povrata bespovratnih sredstava u iznosu od nekoliko desetina milijuna kuna, što bi na kraju opteretilo i državni proračun, jer je za pretpostaviti da niti Privreda Petrinja niti grad Petrinja neće moći podnijeti takvo financijsko opterećenje”.

Vukmirić je u pismu prozvan da djelatnike HVPT2 zbog osporavanja dijela troškova u spomenutom projektu nazivao kriminalcima i reketarima. U pismu nadalje stoji:

“Na temelju dostavljenih dokumenata koji se odnose na dio radova u naselju Mošćenica, koja predstavlja oko 35 posto područja Aglomeracije, djelatnici HVPT2 su izrazili sumnju da je kroz obračunate i plaćene radove upitna prihvatljivost od cca 8,5 milijuna kuna, a pretpostavka je da su na isti način vršeni obračuni radova i na radovima na području grada Petrinje.”

Radi provjere ispravnosti tih sumnji Polić je zatražio i mišljenje Hrvatske stručne udruge eksperata i sudskih vještaka. Nacional posjeduje to mišljenje koje je vrlo ekstenzivno potvrdilo spomenute sumnje i koje je dostavljeno na ruke Upravi Hrvatskih voda. Ali je ono proglašeno pamfletom koji je naručio Dinko Polić. Možda i zato što je on u pismu Ćoriću napisao i sljedeće:

“Osobno imam informaciju da Vukmirić vrši pritiske na članove povjerenstava za odabir ponuditelja pri donošenju odluka (kod projekta Đakovo – rezultiralo financijskom korekcijom od 25 posto na iznos od 100 milijuna kuna, projekt Našice, što se može provjeriti s predstavnicima krajnjih korisnika)…”

 

‘Ovakav pristup može imati katastrofalnu posljedicu za korisnika, kao i za grad Petrinju, u vidu propisivanja financijskih korekcija, tj. Uskrate i povrata bespovratnih sredstava u iznosu desetina mil. kn’

 

Vukmirića je prozvao i da je uključio Fani Bojanić, zaposlenicu u uredu Hrvatskih voda kao koordinatora kontrole nabava i provedbe projekata sufinanciranih EU sredstvima unutar HVPT2. O njoj u pismu piše:

“Međutim, gospođa Bojanić, ne razumijevajući povjerene joj zadatke, zajedno sa zamjenikom, sudjeluje na operativnim sastancima s krajnjim korisnicima, izvođačima radova, nadzorima i voditeljima projekata i uključuje se u donošenje odluka koje bi, po izdanom rješenju i povjerenim joj zadacima, trebala kontrolirati. Time direktno krši poštovanje načela razdvajanja funkcija između tijela u sustavu i unutar takvih tijela, u skladu s člankom 72. Uredbe EU bro. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013.”

On je potom u pismu Ćoriću iznio prijedlog da utječe na generalnog direktora Hrvatskih voda Đurokovića da razriješi funkcija i Vukmirića i Fani Bojanić, posebno napominjući kako je za nju Svjetska banka od Vlade i Ministarstva financija tražila procesuiranje zbog sumnji u nezakonitosti. Nacional posjeduje kompletan povjerljivi spis Svjetske banke koji potvrđuje te njegove navode.

Polić je Ćorića u pismu podsjetio da je na svoju funkciju dospio upravo na njegov prijedlog i podsjetio ga je na svoje radne rezultate napisavši sljedeće: “Za vašu informaciju u odnosu na vremenski period siječanj 2014. do svibnja 2018., od kada su bila na raspolaganju dodijeljena EU sredstva i kada je bilo ugovoreno cca 9 posto raspoloživih EU sredstava i povučeno cca 3,7 posto istih, danas, nakon dvije godine i sedam mjeseci moga rada u Sektoru, s istim brojem djelatnika, ugovoreno je cca 90 posto raspoloživih sredstava i povučeno cca 28 posto istih, s ostvarenim uvjetima, da se do konca 2023. povuku sva raspoloživa sredstva, a na vodno gospodarskim projektima uposlena je gotovo sva raspoloživa domaća građevinska operativa”.

Dinko Polić je u pismu Ćoriću između ostalog iznio prijedlog da utječe na generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića da razriješi funkcija Davora Vukmirića i Fani Bojanić, za koje je iznio niz konkretnih sumnji u način organizacije i kontrole rada na EU projektima. FOTO: Nacional

Ćoriću je napisao i da u opisanim uvjetima nije više voljan obavljati povjerene mu dužnosti, jer ne želi kršiti zakon, ako se ove stvari ne dovedu u red.

Zaključno je Ćoriću napisao:

“Namjera mi je bila da sam zatražim razrješenje s ovog radnog mjesta jer smatram da sam ostvario sve zacrtane ciljeve. Dodatni razlog je i sve naprijed napisano jer nemam volje ni snage raditi u ovakvim uvjetima. Ali nakon iznesenih optužbi na moj račun, želim da mi se pruži prilika da se do kraja raščisti nastala situacija i utvrde stvarne činjenice. Ako se pokaže da sam ja svojim radom nanio nekome štetu, spreman sam snositi posljedice. Stojim na raspolaganja za sva dodatna pojašnjenja, ukoliko budete smatrali potrebnim”.

Ćorić mu se nije javio, a na pismo nije bilo nikakvih drugih reakcija. Moguće i zato što je bilo drugih reakcija prozvanih iz tog slučaja. Nacional je kontaktirao Polića s molbom da dodatno komentira ovaj slučaj, ali je on odlučio ostati nedostupan. Nacional posjeduje i niz dodatnih internih dokumenata Hrvatskih voda u kojima se dokumentiraju sve opisane nepravilnosti i koji su proslijeđeni generalnom direktoru Hrvatskih voda.

S druge strane, prozvani izvođači radova i tvrtka koja provodi nadzor žalili su se Upravi Hrvatskih voda upravo na Posredničko tijelo 2 Hrvatskih voda (HVPT2). Nacional posjeduje i povjerljivi dopis tvrtke Kolektor koling upućen generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću i njegovu zamjeniku Davoru Vukmiriću u kojem spominju kako duže vrijeme imaju problema s isplatom podnesenih situacija za izvedene radove, ali oni tvrde da je to zbog samovoljnog tumačenja pojedinih građevinskih radnji i postupaka Hrvatskih voda. Pri tomu navode da su sve te situacije ovjerili Sedra kao nadzorna tvrtka i Privreda kao naručitelj. Potom se ekstenzivno žale na ponašanje Dinka Polića. Slično su napisali i predstavnici Sedra consultinga, također u dokumentu dostupnom Nacionalu.

 

Polić je Ćoriću napisao da je bio pod pritiskom zamjenika direktora Hrvatskih voda Davora Vukmirića koji je djelatnike koji su osporavali dio troškova nazivao kriminalcima i reketarima

 

Izvor koji je Nacionalu omogućio uvid u spomenutu dokumentaciju uvjeren je da sve to potvrđuje indikativnu povezanost Uprave Hrvatskih voda s izvođačima radova na projektu aglomeracije u Petrinji na štetu poreznih obveznika EU-a i hrvatskih građana.

Tvrdi i da se zbog te sprege unatoč upozorenjima na nezakonitosti nije dogodilo ništa kako bi se one zaustavile. Sada se to počelo mijenjati otkad je USKOK pokazao interes za slučaj. U međuvremenu, unutar Hrvatskih voda Fani Bojanić preuzela je posao koji je obavljao Dinko Polić. Drugim riječima, zviždač je maknut na marginu.

Dokumentacija u posjedu Nacionala sugerira da je milijunske nezakonitosti relativno lako rekonstruirati. Što pak sugerira da se skandal moguće zataškava i na toj razini. To je po svemu sudeći razlog zašto je dokumentacija i završila u redakciji Nacionala.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja izvodio se u vrijeme gradonačelnika Darinka Dumbovića. FOTO: Nikola Cutuk/PIXSELL

‘Svjetska banka: Fani Bojanić nam je višestruko lagala nakon što je odabrala višestruko skuplju ponudu’

Nacional posjeduje informativno izvješće Svjetske banke za Republiku Hrvatsku o projektu zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području koje je Roman Majtan, savjetnik za politiku potpredsjedništva za integritet Svjetske banke 3. kolovoza 2011. poslao tadašnjoj ministrici financija Martini Dalić. To izvješće, čiji su se dijelovi već spominjali u medijima, pokazuje da je Plenkovićeva bivša potpredsjednica Vlade, protagonistica afere Borg koju je poslije Plenković nagradio funkcijom predsjednice Uprave Podravke, potpuno javnosti prešutjela, a vjerojatno i suštinski ignorirala zahtjev da se istraže sumnje u prilično tvrdo dokumentiranu korupciju u koju je bila umiješana Fani Bojanić. Fani Bojanić danas obnaša istaknutu i odgovornu funkciju voditeljice sektora za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima u državnoj tvrtki Hrvatske vode, kojom kadrovira Plenkovićeva administracija. Spomenuto izvješće koje je osim Martini Dalić poslano usporedo i Rudolfu Jan Treffersu, tada izvršnom direktoru Svjetske banke za Hrvatsku i Peteru C. Harroldu, direktoru Svjetske banke za srednju Europu i zemlje Baltika, napisano je na deset stranica teksta gustog proreda, označeno je kao strogo povjerljivo i na njegovom početku stoji:

“Ovo strogo povjerljivo Izvješće pripremilo je Potpredsjedništvo za integritet Grupe Svjetske banke. U njemu su sadržani nalazi administrativne istrage navoda o korupciji, prijevari, dosluhu i iznudi kako ih definira banka za svrhe svojih politika, pravila i procedura (Bančina okvirna politika protiv korupcije) u svezi s jednom ili više aktivnosti financiranih sredstvima banke. Svrha istrage koja stoji iza ovog Izvješća je omogućiti banci da utvrdi je li njezina okvirna politika protiv korupcije prekršena. Vlade zemalja članica banke mogu po vlastitoj diskrecijskoj ocjeni započeti vlastite istrage o pitanjima navedenima u ovom Izvješću kako bi utvrdile jesu li prekršeni neki njihovi zakoni. U tom smislu, ako se smatra nužnim proslijediti ovo Izvješće osobama koje provode istrage u ime vlade zemlje članice banke, treba poduzeti sve potrebne korake kako bi se zaštitila stroga povjerljivost Izvješća i informacija sadržanih u njemu. Uz to, kako se ovo Izvješće temelji na bančinoj vlastitoj okvirnoj politici protiv korupcije, dužnosnici vlade zemlje članice banke trebaju koristiti izvješće samo za informaciju pri provođenju svojih istraga i ne bi ga trebali citirati u bilo kojem izvješću o istrazi. Iz istog razloga ovo Izvješće ne bi se trebalo koristiti kao temelj za pokretanje bilo kakve administrativne, krivične ili građanske parnice po nacionalnim zakonima niti bi ga trebalo citirati u bilo kakvoj administrativnoj, krivičnoj ili građanskoj parnici koju pokrene vlada zemlje članice banke…”

 

Martina Dalić je kao ministrica financija dramatičan dopis Svjetske banke ignorirala pa su njenog nasljednika Slavka Linića dodatno pitali je li protiv Fani Bojanić pokrenuta istraga i ako nije zašto nije

 

U izvještaju se detaljno opisuje zašto Svjetska banka sumnjiči Fani Bojanić. Ono što je detaljno razrađeno na početku izvještaja sublimirano je u informativni sažetak sljedećeg sadržaja:

“Cilj projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području jest na financijski i operativno održiv način poboljšati kakvoću priobalnih voda u hrvatskome Jadranu kako bi se ispunili standardi EU vezani uz kakvoću okoliša u lokalnim zajednicama koje sudjeluju u projektu. Projekt je trajao od 2004. do 2009 i uglavnom je financiran zajmom IBRD-a u iznosu od 40 milijuna eura. Projektnu komponentu komunalnih ulaganja provodile su Hrvatske vode.

U nabavi Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Valkane: Izrada, dobava, izgradnja, probni rad i primopredaja u okviru projekta, povjerenstvo za ocjenu ponuda je u svojem Izvješću o ocjeni ponuda zaključilo da su dva ponuditelja „zadovoljila minimalne kvalifikacijske kriterije i detaljnu ocjenu ponuda“ i povjerenstvo nije preporučilo ponuditelja za dodjelu ugovora. Umjesto toga, u Izvješću je navedeno da će odluku donijeti Direktorica projekta unutar Hrvatskih voda, gđa Fani Bojanić. Nakon toga, gđa Bojanić je samostalno odabrala ponuditelja s višom cijenom za dodjelu ugovora.

Nakon dodjele ugovora, Svjetska banka je upozorena na ovaj problem, pa je Voditelj tima banke uputio nekoliko zahtjeva gđi Bojanić za potpunim objašnjenjem. Tijekom razdoblja od nekoliko mjeseci gđa Bojanić je odgovorila na neka pitanja, izostavila odgovore na druga, te dala Voditelju niz izjava koje su uključivale navode da je ponuditelj s nižom cijenom dostavio lažne podatke te da se povjerenstvo neprofesionalno ponašalo.

Kako bi se utvrdilo je li ponuditelj s nižom cijenom podnio lažne podatke, je li se Povjerenstvo neprofesionalno ponašalo, te jesu li Hrvatske vode ispravno odbile ponudu s nižom cijenom, Potpredsjedništvo za integritet provelo je administrativnu istragu. Istraga Potpredsjedništva pronašla je dokaze koji upućuju da se gđa Bojanić neprikladno uplitala u postupak ocjene ponuda povjerenstva, samostalno odlučila o dodjeli ugovora, te odabrala neprihvatljivog ponuditelja s višom cijenom za ugovor kad je ponuditelj s nižom cijenom bio prihvatljiv. Potpredsjedništvo je također pronašlo dokaze koji upućuju da je gđa Bojanić banci dala niz lažnih izjava o postupku nabave. Na primjer, lažno je izjavila banci da su članovi povjerenstva davali informacije ponuditeljima i da su neki članovi povjerenstva vršili pritisak na druge članove povjerenstva da podrže određene odluke prijeteći kaznenim progonom. Također je banci dostavila lažni dodatak Izvješću u kojem stoji da je ponuditelj s višom cijenom jedini prihvatljivi ponuditelj i lažno izjavila da su zaključak usvojili svi članovi Povjerenstva”.

Kontrolu nabave i provedbe EU projekata provodila je Fani Bojanić, čiji je rad još ranije propitivala čak i Svjetska banka. FOTO: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nešto manje od godinu dana nakon što su iz Svjetske banke pisali Martini Dalić, nakon smjene vlasti poslali su još jedno pismo njenom nasljedniku na funkciji ministra financija Slavku Liniću. Iz njega se vidi da Martina Dalić nije Svjetsku banku za svog mandata na funkciji ministrice financija informirala ni o kakvim poduzetim koracima nakon što je primila pismo. Da je tako najbolje pokazuje sadržaj pisma upućenog Liniću u dijelu u kojem piše:

“Svjetska banka iznimno bi cijenila obavijest o daljnjim postupanjima koje poduzimaju vaša istražna tijela ili tijela kaznenog progona kako bi se osiguralo da je našim obavijestima posvećena prikladna pozornost. Svjetska banka posebice bi cijenila obavijesti o sljedećem:

1. Je li pokrenuta istraga te ako nije, zašto; je li itko optužen te ako nije, zašto;

2. Status svih tekućih istraga;

3. Ishod svih istraga, uključujući je li došlo do kaznenog progona te, ako jest, sukladno kojim krivičnim zakonima.

Ove nas informacije zanimaju budući da je Potpredsjedništvo za integritet obvezno pratiti daljnja postupanja po našim obavijestima. Ako niste spremni poduzeti korake, zanimaju nas i te informacije kako bismo mogli prilagoditi buduća Izvješća da bismo bolje ispunili Vaše zahtjeve za istragu i kazneni progon… Potpredsjedništvo je spremno pomoći vašoj Vladi u svezi s potrebnom dodatnom dokumentacijom ili informacijama. Uz to, osoblje Potpredsjedništva sastat će se s osobom koju vaš ured nominira za istraživanje nalaza navedenih u Izvješću”. Što se u međuvremenu dogodilo? Fani Bojanić je do današnjeg dana aktivna u administraciji premijera Andreja Plenkovića i danas je pod sumnjom da u sprezi s Upravom Hrvatskih voda sudjeluje u udruženom pothvatu koji za posljedicu ima nanošenje štete proračunu EU-a na projektima aglomeracije.

Komentiraj