Na sisačkom Trgu grada Heidenheima u ponedjeljak je postavljeno je mobilno reciklažno dvorište vrijedno 262.000 kuna, od čega je 60 posto financirao Grad, a ostatak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Mobilno reciklažno dvorište, prvo te vrste na području grada, ima mogućnost zaprimanja 11 frakcija različitih vrsta otpada – papira, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, tekstila, metala, tonera, lijekova, ambalaže pod tlakom, baterija te ambalaža onečišćena opasnim tvarima.

Mobilna jedinica će u prvo vrijeme svaka dva tjedna mijenjati lokaciju prema potrebama građana, a zatim će biti stalno locirana u Zvonimirovoj ulici.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček rekla je prigodom postavljanja mobilne reciklažne jedinice kako je to još jedan važan korak prema održivom sustavu upravljanja otpadom na području grada.

Osim u mobilnom reciklažnom dvorištu, građani posebne vrste otpada mogu besplatno odlagati i na odlagalištu Goričica.

Komentiraj