Zagrebački Filozofski fakultet: Studenti objavili četiri prioriteta za zaštitu žrtava seksualnog nasilja

Inicijativa protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja na zagrebačkom Filozofskom fakultetu objavila je priopćenje u kojem traži da Fakultet žrtvama seksualnog nasilja i zlostavljanja što prije omogući odgovarajuću pravnu i psihološku pomoć, kao i čvrstu garanciju da će se prema njima postupati u skladu s načelima poštivanja dostojanstva osobnosti.

Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:

“Poštovane i poštovani,

ovu izjavu pišemo ponukane/i recentnim događanjima u regiji vezanima uz inicijativu “Nisam tražila” kojom je u domaćem javnom prostoru pokrenuta vjerojatno najozbiljnija rasprava o seksualnom nasilju i uznemiravanju na fakultetima do sada.

“Seksualno nasilje je prešućivano desetljećima”
Seksualno nasilje i uznemiravanje na fakultetima, desetljećima zanemarivan i prešućivan problem, našao se u fokusu javnosti zbog mnogobrojnih studentica/a diljem regije, a među njima i kolegica/a s našeg Fakulteta, koje/i su hrabro odlučile/i prijaviti svoja iskustva spolnog, rodnog i seksualnog nasilja i uznemiravanja koja su doživjele/i tijekom svoga studija.

U želji da do sad pristigla iskustva naših kolegica/a ne ostanu samo na razini rasprave već da se počnu konkretno i adekvatno rješavati te u nadi kako preventivnim djelovanjem možemo čim više utjecati na sprječavanje budućih slučajeva seksualnog nasilja te spolno i rodno uvjetovanog nasilja i uznemiravanja na našem Fakultetu, odlučile/i smo osnovati Inicijativu protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nulta tolerancija na uznemiravanje

Na mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stoji da je Filozofski fakultet u Zagrebu “mjesto nulte tolerancije na bilo koji oblik uznemiravanja”.

Međutim, usprkos toj tvrdnji, svjedočimo sve većem broju anonimnih prijava slučajeva spolno i rodno uvjetovanoga uznemiravanja i nasilja na Filozofskom fakultetu.

“Fakultet dužan zaštititi sve koji su prijavili uznemiravanje”
Smatramo kako Fakultet žrtvama treba što prije omogućiti odgovarajuću pravnu i psihološku pomoć, kao i čvrstu garanciju da će se prema njima postupati u skladu s načelima poštivanja dostojanstva osobnosti i zaštite od bilo kakvih oblika naknadnih obračuna u slučaju pravnih procedura prijave konkretnoga nasilja ili uznemiravanja.

Također, držimo kako je Fakultet dužan zaštititi sve osobe koje su prijavile ili će tek prijaviti nasilje i/ili uznemiravanje tako da im omogući nesmetano studiranje u sigurnim uvjetima. Kao studentice/i i nastavnice/i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, želimo ukazati na nužnost adekvatnog odnošenja Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu prema onima koje/i su u tom sustavu najslabije zaštićene/i.

U prvom redu mislimo na studentice/e koje/i su se našle/i u neželjenoj situaciji seksualnog, spolnog i rodnog uznemiravanja – u situacijama u kojima se zbog hijerarhijskog ustroja institucija i zlouporabe položaja moći onih koji to nasilje ili uznemiravanje provode, u pravilu profesori i nadređene osobe, nalaze primorane/i šutjeti, ignorirati ili trpjeti takva i slična neželjena ponašanja ili ih prijavljivati uz nedostatak sigurne zaštite.

Ne smijemo dozvoliti da se unutar akademske zajednice itko osjeća obeshrabreno i nezaštićeno jer je primoran/a obavljati svoje studijske obveze učenja, rada u znanosti ili znanstveno-istraživačkim djelatnostima pri neprekidnim rizicima od napada, uznemiravanja ili ucjena u svome svakodnevnom radnom okruženju. Takva neugodna iskustva nerijetko su i dugotrajna, pri čemu osobe koje su imale takvo iskustvo nisu u mogućnosti prijaviti zlostavljača/zlostavljačicu upravo zbog nedostatka odgovarajućih mehanizama zaštite.

Četiri prioriteta

Prema tome, smatramo kako bi na Filozofskom fakultetu prioritetno trebalo:

1. Oformiti specijalizirano tijelo za zaštitu žrtava od spolno i rodno uvjetovanoga nasilja i uznemiravanja koje uključuje kompetentne stručnjake obučene za rad s osobama koje su pretrpjele neki oblik spolno ili rodno uvjetovanog nasilja ili uznemiravanja i kojima se žrtve nasilja mogu promptno javljati uz garantiranu zaštitu tajnosti podataka.
2. Izraditi pravilnik koji jasno upućuje na postupak prijave spolno ili rodno uvjetovanoga nasilja ili uznemiravanja.
3. Omogućiti besplatnu pravnu zaštitu žrtvama.
4. Uspostaviti mrežno povezivanje sastavnica Sveučilišta po osnovi svih oblika spolno ili rodno uvjetovanoga nasilja ili uznemiravanja, pri čemu bi se trebalo utemeljiti koordinirano i specijalizirano nadzorno tijelo s pravnim stručnjacima posebno obučenima za rad na kaznenim djelima protiv spolnih sloboda, spolnog i rodnog uznemiravanja i nasilja, a sve prema „Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“, kojeg je izdala Vlada RH, Narodne novine, broj 70/2018.

Osjetljiva tema

Problem spolno i rodno uvjetovanog nasilja i uznemiravanja izrazito je ozbiljna i osjetljiva tema jer uključuje niz neugodnih emocionalnih stanja svih uključenih aktera. Iz tog je razloga nužno adekvatno se baviti ovim problemom te u njegovo rješavanje i prevenciju uključiti kompetentne stručnjake koji bi pružili podršku i zaštitu žrtvama, ali i educirali akademsku i širu društvenu zajednicu o ovom problemu. Time bi se ispunila treća zadaća fakulteta – rad u zajednici usmjeren ka promicanju demokratskih i etičkih načela.

Stoga od nadležnih institucija tražimo promptnu i adekvatnu specijaliziranu stručnu pomoć žrtvama, kao i rad u smjeru preventivne edukacije, kako bismo što prije u ovom trenutku, ali i ubuduće, što uspješnije mogle/i pristupiti razrješenju problema spolno i rodno uvjetovanog nasilja te kako bi Filozofski fakultet u Zagrebu doista postao mjesto “nulte tolerancije na bilo koji oblik uznemiravanja” ne samo u teoriji, nego i u praksi”, piše Inicijativa s FFZG-a.

Komentiraj