Zagrebačka županija dodijelit će ukupno 450.000 kuna udrugama proizašlih iz Domovinskog rata za prioritetne projekte, a osigurano je i 300.000 kuna za besplatnu medicinsku rehabilitacija za 90 hrvatskih branitelja,  priopćeno je u petak iz Ureda zagrebačkog župana.

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta braniteljskih udruga na području Zagrebačke županije za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga.

Financijska potpora za pojedini projekt može iznositi od 10.000 do 100.000 kuna, a prijavitelj može ugovoriti jedan projekt. Natječaj je otvoren do 10. ožujka, stoji u priopćenju. Projekt, u trajanju do godinu dana, mora biti besplatan za korisnike, odnositi se na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika.

Liječenje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju “Naftalan”

Zagrebačka županija osigurala je i 300.000 kuna za besplatnu medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana za 90 hrvatskih branitelja. U prethodne četiri godine kroz takav program prošlo je više od 250 branitelja, navodi se u priopćenju.

Upute za prijavitelje na natječaj nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. Zahtjev za liječenje podnosi se Specijalnoj bolnici Naftalan, a upute su na web stanicama Naftalana i Zagrebačke županije.

Komentiraj