Zagrebačka Gradska skupština prihvatila točke o otpadu

Jurica Galoic/PIXSELL

Većinom glasova zastupnika Gradska skupština je na sjednici u četvrtak usvojila izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2014. i 2015. godinu.

Većinom glasova gradskih zastupnika usvojen je i prijedlog odluke o dopunama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Zagrebu.

U izvješću stoji da je poslovanje podružnice Zagrebačkog holdinga – Čistoće u 2014. i 2015. bilo pozitivno. U 2014. ostvarena je dobit zbog povećanja ukupnih prihoda, a istovremeno i smanjenja ukupnih rashoda u odnosu na plan poslovanja. Takav trend, ističe se, nastavljen je i u 2015. Zbog novog načina obračuna usluge po količini (od 1. studenoga 2015.) očekuju pad prihoda u ovoj godini, a time i smanjenje dobiti.

U 2014. od ukupno planiranih investicija realizirano ih je 47,6 posto (79.716.435 kuna), a u 2015. godini realizacija planiranih investicija znatno je manja u usporedbi sa 2014. i  iznosi svega 10,2 posto (15.969.169 kuna) od planiranih za 2015.

Miješani komunalni otpad sakuplja se u 17 gradskih četvrti

Čistoća miješani komunalni otpad sakuplja u 17 gradskih četvrti Zagreba. Tijekom 2014. sakupljanjem je bilo obuhvaćeno 360.896 domaćinstava te 11.979 pravnih osoba. U 2015. sakupljanjem je bilo obuhvaćeno 369.906 domaćinstava te 12.636 pravnih osoba.

Prijedlogom odluke o dopunama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja otpada propisano je da se prikupljanje otpada obavlja i u mobilnim reciklažnim dvorištima – mobilnim jedinicama. Propisuje se način prikupljanja komunalnog otpada tako da se papir, metal, tekstil, staklo i plastika skupljaju u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima odnosno u mobilnim reciklažnim dvorištima – mobilnim jedinicama.

Davatelj usluge – Čistoća tako je obvezna postaviti mobilna reciklažna dvorišta – mobilne jedinice za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Propisuje se obveza korisnicima usluga odvojeno odlaganje otpada i u mobilna reciklažna dvorišta.

Način i uvjete postavljanja mobilnih reciklažnih dvorišta – mobilnih jedinica pravilnikom propisuje gradonačelnik, a Čistoća je dužna prilagoditi volumen spremnika u skladu s realnim potrebama korisnika usluge.

Potpredsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić je u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, HSP AS i BUZ-a ocijenio kako je dobro da se ide na mobilno reciklažno dvorište. “Držimo da je ovo privremeno rješenje i ako je to tako, slažemo se”, rekao je. Predložio je da se to pitanje trebala integrirati u Generalni urbanstički plan (GUP) kao ozbiljno rješenje za reciklažna dvorišta budući da je GUP razina “u kojoj se može ucrtati nešto za reciklažno dvorište”.

Mikulić kaže da problem otpada u Zagrebu nije “nastao preko noći” pa ga se ne može preko noći niti riješiti, te je poručio kako predstavnici “Čistoće” i Grada Zagreba, zajedno sa zastupnicima u Gradskoj skupštini, pokazuju dobru volju da se problem otpada riješi.

Gradski zastupnik HSU-a Grgo Jelinić rekao je kako se slaže s kolegom Mikulićem da stanje sa otpadom u Zagrebu nije idealno, ali da se za to da bude bolje moramo svi pobrinuti. Dodao je kako se ne slaže sa onim kolegama koji su rekli da se u Zagrebu nije ništa napravilo. “Pozivam sve skupa da se primimo posla”, poručio je Jelinić.

  • HNS-ov gradski zastupnik Tomislav Stojak kazao je da je svima u interesu riješiti problem prikupljanja i odvajanja otpada u Zagrebu.

“Tri su glavne stvari koje bi trebali riješiti. To je da svako kućanstvo u Zagrebu dobije kante za odvajanje otpada kako bi ga mogli odmah, na kućnom pragu, odvajati. Drugo je da svaka gradska četvrt dobije reciklažno dvorište, a treće je da bude još više ‘zelenih otoka’ kojih je trenutno 240, te da oni budu što bliže kućama i zgradama”, istaknuo je Stojak. Kada Grad Zagreb to osigura, te preduvjete, tada će i Čistoća moći ispuniti svoju obvezu da odvoz otpada zaista plaćamo po volumenu, odnosno onoliko koliko ga napravimo. Stojak je rekao da danas samo formalno otpad plaćamo po volumenu, odnosno po količini, ali da u stvarnosti nikakva promjena nije napravljena. “Danas mi zapravo plaćamo i broj odvoza otpada koji nije stvaran”, rekao je Stojak.

SDP-ov gradski zastupnik Saša Molan rekao je kako se ne slaže da građani nemaju svijest o recikliranju otpada, već je problem u tome što građanima nije omogućeno da odvajaju razne vrste otpada.

Molan smatra i da su “zeleni otoci” kriva koncepcija, te da bi kod zgrada trebalo biti više vrsta kanti za odvajanje otpada. Smatra da je velika sramota za Zagreb i velika odgovornost za gradonačelnika to što su rezultati porazni, jer je Zagreb po odvojenom prikupljanju otpada zadnji od europskih metropola.

“Tek jedan posto otpada prikuplja se odvojeno, dok Ljubljana odvojeno prikuplja 55 posto otpada”, podsjetio je, te rekao kako se u najkraćem roku u Zagrebu mora situacija sa gospodarenjem otpadom poboljšati.

Gradski zastupnik SDP-a Zvane Brumnić rekao je kako materijal koji su zastupnici dobili na klupe pokazuje gdje se Zagreb nalazi i da je činjenica da je na zadnjem mjestu od europskih metropola po odvojenom prikupljanju otpada. Smatra da u Zagrebu nema sustavnog pristupa tom problemu. Ističe kako se otpad mora prikupljati na mjestu gdje i nastaje, odnosno u zgradama. Založio se da se počne voditi briga o korisnim komponentama otpada, koje su na meti kradljivaca.

Vladimir Ferdelji (nestranački) najavio je kako će se uskoro u Gradskoj skupštini organizirati tematska sjednica o gospodarenju otpadom.

Komentiraj