ZAGREBAČKA GORA: Za 12 milijuna kuna obnovljena utvrda Medvedgrad

Marina Popijač, ravnateljica Parka prirode Medvednica, govori o projektu koji se u najvećoj mjeri financira iz europskih fondova i u sklopu kojega se radi na mnogim kulturnim i rekreacijskim sadržajima

Početkom lipnja ustanova Park prirode Medvednica predstavila je Projekt naziva  „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“ u sklopu kojega je obnovljena utvrda Medvedgrad. Rekonstrukcija Medvedgrada i uređenje okoliša koštalo je oko 12 milijuna kuna, a najavljeno je i skoro otvaranje muzeološkog postava te unutarnje uređenje Centra za posjetitelje Medvedgrada za koje su već ugovoreni izvođači u iznosu od 8,4 milijuna kuna.

Marina Popijač, ravnateljica PP Medvednica, za Zagreb News je napomenula kako je obnova Medvedgrada samo dio većeg projekta.

“Naime, projekt je ugovoren u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ukupna vrijednost mu je veća od 37,7 milijuna kuna, od čega je 29,7 ukupni prihvatljiv trošak. Projekt sufinancira Europska unija s 81,57 posto iznosa za prihvatljive troškove projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10 posto za prihvatljive troškove projekta i ostatak troškova sufinancira se iz vlastitog poslovanja i Ministarstva zaštite okoliša i energetike”, objasnila je Marina Popijač za Zagreb News.

Tako su pored obnove Medvedgrada radilo i na poboljšanju upravljanja sportsko rekreativnom i sigurnosnom funkcijom PP Medvednica, postavljanju znakovlja u prostoru Parka te Strategiji biciklizma u sklopu koje je obnovljeno osam biciklističkih staza.

“Do kraja projekta slijedi uređenje muzeološkog postava u Južnoj kuli, Zapadnom i Istočnom palasu Medvedgrada koji podrazumijevaju brojne interaktivne izloške posvećene prirodnoj i kulturnoj baštini Parka prirode Medvednica. Završetkom ovog projekta, očekujemo da ćemo različitim interpretativnim načinima olakšati upravljanje, poticati boravak u prirodi, pružati edukativne sadržaje, razvijati svijest o prirodnim vrijednostima te pružati cjelovitu ponudu posjetiteljima koji borave u Parku prirode Medvednica”, rekla je Marina Popijač.

Medvednica je omiljeno izletište za mnoge Zagrepčane a procijenjeni godišnji broj posjetitelja, tvrdi ravnateljica, veći je od milijun i radi se većinom o domaćim posjetiteljima, najviše građanima Zagreba i šire okolice. Park se prostire na tri županije, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju. Park je otvoren tijekom cijele godine, 24 sata na dan, obuhvaća površinu od gotovo 18.000 ha i nije zanemariva činjenica da u okruženju živi čak 28,95 posto stanovnika Republike Hrvatske. “S obzirom na veliku otvorenost i nepostojanje kontroliranog ulaska posjetitelja u Park, naše su aktivnosti usmjerene na edukaciju i povećanje svijesti kod posjetitelja i važnosti zaštite prirode. Educirani posjetitelj se uvijek pridržava pravila ponašanja u zaštićenom području. U tome veliku ulogu svakako imate i vi mediji koji najbolje možete prenijeti poruke zaštite i očuvanja prirode do šire javnosti. Važnost blizine očuvane prirode posebno je istaknuta tijekom nedavne pandemije, kada su brojni stanovnici iz okruženja koji inače nemaju naviku posjećivati Medvednicu, u njoj potražili utočište”, ispričala ja Marina Popijač.

Mnogi planinari i rekreativci negoduju zbog sječe stabala na Medvednici, postoje golema ogoljena područja vidi se i iz Zagreba, a ravnateljica upozorava da se treba prisjetiti da je to područje zahvatilo nekoliko razornih oluja 2013., 2014. i 2019. godini te da su se kao posljedica vjetroloma pojavili „ogoljeli“ centralni dijelovi Parka. Tvrdi kako na Medvednici ima oko 51 posto državnih šuma kojima gospodare Hrvatske šume u četiri gospodarske jedinice, a ostale šumske površine su u privatnom vlasništvu velikog broja malih šumoposjednika. Istaknula je kako su svi šumoposjednici, državni i privatni, dužni gospodariti temeljem Zakona o šumama na osnovu šumskogospodarskih planova koji se izrađuju za razdoblje od 10 godina te kako nadzor nad poštivanjem i sankcije u slučaju nepravilnosti, provodi šumarska inspekcija u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. “Naša Ustanova u neposrednom nadzoru kontrolira uvjete zaštite prirode koji su sastavni dio svakog šumskogospodarskog plana, a sve nepravilnosti ako ih ima, evidentiramo zapisnikom i prosljeđujemo nadležnoj inspekciji na postupanje. Mi nemamo nikakve ovlasti u provođenju propisanih šumarskih radova i očekujemo da se šumarska struka brine o održivom i potrajnom gospodarenju šumskih sastojina”, rekla je Marina Popijač.

Na upit boje li se neki Zagrepčani opravdano ‘’betonizacije’’ Medvednice, ona odgovara kako su Prostornim planom Parka prirode Medvednica iz 2014. godine definirane zone gradnje unutar naselja u granicama Parka prirode. “Prenamjene šumskog kompleksa u nova građevinska zemljišta nema jer je propisano da nove gradnje na području Parka nema, tako da se Zagrepčani ne trebaju bojati ‘betonizacije’ Medvednice”, naglasila je i dodala kako je za svaku promjenu prostornog plana obvezno provesti proceduru javnog savjetovanja u kojem svi zainteresirani mogu sudjelovati i predložiti svoje primjedbe i prijedloge te dati mišljenje.

Komentiraj