Zagreb dobiva 65.000 novih spremnika za otpad

Vrijednost projekta koji provodi FZOEU za Zagreb iznosi oko 50 milijuna kuna, a 85 posto je pokriveno iz europskih fondova

Do konca lipnja ove godine Zagreb će dobiti 65.000 novih spremnika za otpad. Radi se tri vrste spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona, plastike te biootpad, a vrijednost nabave iznosit će oko 50 milijuna kuna, od čega će Grad Zagreb platiti 15 posto iznosa. Preostalih 85 posto podmiruje se iz europskih fondova, a sve je to organizirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za Zagreb News su iz Fonda objasnili kako se radi o projektu koji za cilj ima povećanje kvalitete komunalne usluge te stope odvojenog prikupljanja otpada na lokalnim razinama. Fond tako provodi projekt nabave spremnika za 407 lokalnih jedinica na razini cijele Hrvatske. Riječ je o projektu ukupne investicije od oko 370 milijuna kuna koju je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za ovu namjenu odobrilo Fondu i za to osiguralo sredstva iz EU fondova, poručili su iz Fonda.

Dodali su da će nakon prve faze projekta, u kojoj je Fond jedinicama lokalne samouprave isporučio oko 48 tisuća većih mentalnih i plastičnih kontejnera, do sredine lipnja isporučiti i oko 1,18 milijuna spremnika različitog volumena za odvojeno prikupljanje papira, plastike, biootpada te ostalog reciklabilnog otpada.

Grad Zagreb će od te količine dobiti gotovo 65.000 spremnika. Naime, na samom početku projekta, Fond je objavio poziv svim lokalnim jedinicama kako bi prikupio podatke o potrebnim vrstama i količinama spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Dio javnog poziva je bio i dokument Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika kojim se unosom službenih podataka (HAOP, 2016) i drugih podataka izračunavao ukupan potreban volumen spremnika za svaku vrstu otpada i koji se dalje razrađuje prema volumenu spremnika sukladno planu gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave za koju se spremnici nabavljaju, a sve u cilju dostizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 2017. do 2022. godine, objasnili su iz Fonda.

Inače, spremnici su bojama usklađeni s postojećima, a razlika je u tome što će novi spremnici imati odgovarajuće oznake EU vidljivosti, s obzirom na to da su nabavljeni uz pomoć bespovratnih EU sredstava.
Spremnici će biti različitih veličina. Najmanje će biti one za biootpad zapremine od 80 do 240 litara, dok će one za papir i plastiku biti i do 3200 litara. Iz Fonda su također poručili i kako iz Grada Zagreba nisu zatražili spremnike za tekstil pa stoga i neće biti isporučeni.

Čistoći je zasad isporučen dio spremnika, zvona i kontejnera, ali i kanti koji su se već počeli i postavljati. Do lipnja bi isporuka svih spremnika na razini Hrvatske trebala biti završena, što uključuje i Grad Zagreb, rekli su iz Fonda.
Iz Čistoće, podružnice Zagrebačkog Holdinga poručili su kako su započeli sa zamjenom starih spremnika za odvojeno skupljanje otpada u sklopu zelenih otoka na području grada kojih je trenutačno 710. Zamjena se organizira prema terminskom planu podjele, a lokacije zelenih otoka potvrdili su svojim zaključcima zagrebački mjesni odbori. Većina postojećih lokacija bit će zadržana, samo će se stari spremnici za odvojeno skupljanje otpadnog papira te plastične i metalne ambalaže zamijeniti novima. Za određene spremnike isporuka još traje, tako da smo prvo započeli sa zamjenom starih, rekli su iz Čistoće za Večernji list.

Kad stigne ostatak, u nove spremnike, osim papira i plastike, odlagat će se i biootpad te metal, a kako su među naručenim kantama i kućni modeli od 80, 120 i 240 litara, kao i kontejneri od 1100 litara, za očekivati je da će ih moći koristiti i stanovnici zgrada i obiteljskih kuća. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su za Zagreb News rekli da cijena spremnika varira ovisno o njihovoj vrsti i volumenu. No oni za papir i plastiku koji će se postaviti na zelenim otocima, primjerice, koštaju oko 755 kuna. Naglasili su i kako je cijena spremnika za sve pa tako i za Grad Zagreb potpuno jednaka.

Na kraju su naglasili kako će se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz EU sufinancirati do 85 posto prihvatljivih troškova nabave spremnika, dok se preostala sredstva u visini do 15 posto trebaju osigurati u proračunu lokalnih jedinica. Fond je osigurao 15 posto sredstava za aktivnosti upravljanja i vođenja projekta, kao i za aktivnosti informiranja i osiguravanja vidljivosti.

Komentiraj