‘Za dva dana do Slavonskog Broda, za osam do Varaždina’

Pixsell

NACIONAL EKSKLUZIVNO DONOSI dokument komande Prve vojne oblasti iz Beograda koji dokazuje da je napad na Hrvatsku u rujnu 1991. naređen u Beogradu te otkriva detalje najčuvanije srpske vojne tajne o velikoj operaciji s ciljem da se u roku tjedan dana okupira cijela Slavonija

‘Za vođenje borbenih dejstava na prostoru Slavonije i Baranje komanda 1. VO je donela odluku 19. 9. 1991. godine u kojoj je zamisao bila: Završiti s mobilizacijom, dovesti jedinice i energično preći u napad glavnim snagama u međurečju r.Drava – r.Sava, a pomoćnim (5.K): Okučani – Pakrac – Virovitica i Okučani – Kutina, zadatak: uz avijacijsku i artiljerijsku podršku i sadejstvo sa jedinicima TO okružiti i razbiti snage Republike Hrvatske u Slavoniji, deblokirati jedinice i vojne objekte, izbiti na liniju Našice – Sl. Brod i biti u gotovosti za produženje napada ka Koprivnici i Okučanima.”

Više pročitajte u digitalnom izdanju Nacionala…

Komentiraj