Za Becketta je život bio samo uzaludno iščekivanje Godota

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost, irski dramaturg i romanopisac Samuel Beckett preminuo je 22. prosinca 1989. godine. Često nazivan ocem moderne drame, bio je jedan od najznačajnijih pisaca 20. stoljeća, ključni autor teatra apsurda, a ostao je zapamćen kao pisac koji je težio da njegove riječi budu srž istine, da pogode, a ne da štede čitatelja. Najpoznatiji je po djelu ‘U očekivanju Godota’, drami o uzaludnom iščekivanju spasa.

Za ovu dramu dobio je mnoga priznanja, a kritika je pisala da je uspio u nečemu što je teoretski nemoguće: napisao je dramu u kojoj se ne dešava ništa, a koja drži publiku prikovanu za stolce. Dva junaka iz ove predstave nisu skitnice, kako se to uglavnom misli, već ljudi bačeni u najosnovniji oblik postojanja. Ljudski racio ne može se pomiriti s tim da se nešto događa slučajno, bez svrhe, pa tako i ova dva čovjeka osmišljavaju besmisao čekanjem Godoa za koga nisu sigurni postoji li, ali koji im je potreban kako bi se nečemu nadali.

Komentiraj