Dusko Marusic/PIXSELL

VUJČIĆ ‘Protiv odluke Povjerenstva iskoristit ću rasploživa pravna sredstva’

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić u utorak je ocijenio da nije bio u sukobu interesa te najavio da će iskoristiti raspoloživa pravna sredstva protiv odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojom je kažnjen s pet tisuća kuna zbog primanja nedozvoljenog dara, jer mu je privatna banka platila troškove smještaja i puta na privatnoj konferenciji u austrijskom gradu Kitzbuehelu.

“Osobno sam uvjeren, kao i drugi članovi rukovodstva HNB-a, da u sudjelovanju guvernera na ovoj konferenciji nije moglo biti sukoba interesa, te da neovisno i objektivno djelovanje HNB-a ni na koji način nije dovedeno u pitanje. To je, uostalom, razvidno i iz supervizorskih aktivnosti HNB-a, o kojima je ovih dana obaviještena javnost. Guverner HNB-a na te sastanke odlazi isključivo u interesu Republike Hrvatske, a ne u osobnom interesu”, stoji u Vujčićevom komentaru poslanom medijima nakon današnje odluke Povjerenstva.

Guverner HNB-a u reakciji piše kako proizlazi da Povjerenstvo dovodi u pitanje uobičajenu poslovnu praksu na takvim konferencijama u vezi s pozivima govornicima i plaćanjem dijela troškova službenog puta te ističe da je upravo u skladu s tom redovnom praksom na međunarodnim skupovima ove vrste, dio troškova njegova sudjelovanja, kao predstavnika hrvatske središnje banke na konferenciji u Kitzbuehelu, snosio organizator. Istu praksu ima i HNB na konferencijama koje on organizira, dodaje.

“Troškove pozvanim govornicima na ovakvim konferencijama redovito snosi ili organizator ili HNB, a u svakom slučaju ne guverner osobno, pa se stoga niti ne može raditi o bilo kakvom daru, odnosno stjecanju bilo kakve osobne koristi. Ako je netko stekao kakvu korist, to je HNB jer bi rečene troškove, da to nije učinio organizator, snosio upravo HNB. Međutim, ukupan iznos troškova koje je na sebe preuzeo organizator iznosi doslovno 0,00001 posto godišnjih troškova HNB-a, pa je apsurdno pomisliti da bi to moglo dovesti HNB, ili mene osobno, u odnos ovisnosti prema organizatoru.

Pri tome je sudjelovanje čelnih ljudi središnjih banaka na sastancima s međunarodnim investitorima u dug neke zemlje jedna od njihovih uobičajenih poslovnih zadaća, pa tako ovoj konferenciji redovito prisustvuju i guverneri drugih središnjih banaka, kao i predstavnici ministarstava financija, država središnje i istočne Europe, uključivši Tursku i Rusiju, uz globalne investitore i financijske institucije. K tome, aktivan angažman guvernera HNB-a na sastancima s međunarodnim investitorima – u tim prilikama održavao sam i desetke bilateralnih sastanaka – treba sagledati i u kontekstu pokazatelja javnog duga Republike Hrvatske i obveza po tom dugu”, navodi Vujčić.

Komentiraj