Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u utorak je održao konferenciju za novinare na kojoj je predstavio informativnu listu ponude kredita potrošačima, preporuku za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača, te izmjene regulatornog okvira za operacije monetarne politike.

Vujčić je naveo da kamatne stope kontinuirano padaju, te kako je većina kredita koje banke u zadnje vrijeme daju u kunama i tu se vidi znajačjnija strukturna promjena. Guverner HNB-a objavio je preporuke bankama i svim kreditnim institucijama koje izdaju kredite potrošačima.

Radi se o ovih šest preporuka, kako prenosi N1:

1. Da što prije u pisanom obliku klijentima koji imaju ugovorene promjenjive kamatne stope ponude ugovaranje fiksne kamatne stope

2. Da im pritom daju usporedne otplatne planove kako bi stekli jasan uvid

3. Da ne zaračunavaju naknade pri izmjeni tih ugovora.

4. Da ne naplaćuju naknadu za prijevremene otplate kredita, kako bi se potrošačima olakšala mogućnost izbora.

5. Da pri izmjeni ugovora ponude visinu kamatne stope sukladnu onoj koju trenutačno nude, koja bitno ne odstupa od prosječne kamatne stope na tržištu.

6. Da za potrebe odobravanja novih kredita prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da pri ugovaranju takvih kredita ne ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

Komentiraj