VUČEDOLSKA KULTURA: Desettisućiti posjetitelj- vukovarska iseljenica

FaH

Muzej vučedolske kulture u Vukovaru, u kojem su na 1200 četvornih metara prikazani mnogi arheološki nalazi te dan prikaz rekonstrukcije prapovijesne vučedolske kulture kojoj se pripisuje začetak kultura današnjih europskih naroda, razgledao je u srijedu desettisućiti posjetitelj, vukovarska iseljenica iz Švedske Ružica Matković.

„Zaista sam ugodno iznenađena. Građevina je impozantna, a i sam postav je iznimno zanimljiv. Svakako ću svima koji još nisu bili, a posebno svojim prijateljima u Švedskoj, preporučiti posjet Muzeju vučedolske kulture jer smatram da je on nešto čime se Vukovar i Hrvatska mogu ponositi“, rekla je Ružica Matković, kojoj je ravnateljica tog muzeja Mirela Hutinec, nakon što ju je provela kroz postav, uručila poklon-pakete suvenira.

Muzej vučedolske kulture otvoren je 30. lipnja uza samo arheološko nalazište na Vučedolu, na kojem arheolozi uz pomoć nalaza mogu pratiti razvoj civilizacija i kulture od prvih naseljavanja 6000 godina prije Krista, rekonstruirati život i običaje kultura u burno vrijeme doseljavanja prvih Indoeuropljana – badenske, kostolačke i vučedolske.

Najintenzivniji rast i razvoj vučedolska kultura doživjela je nakon 3000. godine prije Krista i u svojem je vrhuncu pokrivala 14 današnjih europskih država – Češku, Slovačku, Austriju, Mađarsku, Rumunjsku, Sloveniju, Italiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju, a jedno je naselje registrirano i u istočnoj Grčkoj.

Komentiraj