Vlada bi u četvrtak trebala donijeti uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda kao javne ustanove od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, u cilju osiguravanje opstojnosti proizvodnje cjepiva i krvnih derivate iz ljudske plazme kao proizvodnje od strateške važnosti za zdravstveni sustav Hrvatske i zaštite zdravlja njezinih stanovnika.

Prijedlogom uredbe osnovat će se Imunološki zavod, kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Hrvatsku, te se uređuju djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Zavoda.

Naime, Vlada je na sjednici 30. srpnja donijela odluku da se Imunološki zavod preoblikuje iz dioničkog društva u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva, u vlasništvu države u okviru Ministarstva zdravlja, a za preoblikovanje su zaduženi Ministarstvo zdravlja i Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI).

Cilj je osiguravanje opstojnosti proizvodnje cjepiva i krvnih derivate iz ljudske plazme kao proizvodnju od strateške važnosti za zdravstveni sustav Hrvatske i zaštite zdravlja njezinih stanovnika.

 

  • Prijedlogom uredbe, propisano je između ostalog, da Imunološki zavod počinje s radom danom upisa u sudski registar, a danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti prenose se i sva prava i obveze vezane uz prenesenu djelatnost na Zavod, te Imunološki zavod d.d. daje Zavodu pravo korištenja svojih poslovnih prostora i opreme.

 

Danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti, na Zavod se prenose ugovori o radu radnika Imunološkog koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe bili zaposleni u Imunološkom na neodređeno vrijeme.

U roku od osam dana od dana stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti, Zavod će preuzeti arhivu i dokumentaciju (arhivsku građu) dioničkog društva, a u istom roku Vlada će posebnom odlukom prenijeti imovinu Imunološkog zavoda d.d. na Zavod te sva prava i obveze vezane uz prenesenu imovinu.

Za osnivanje i pripremu početka rada Imunološkog zavoda osigurana su sredstva u državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravlja.

Odluka o preoblikovanju Imunološkog zavoda uslijedila je nakon neuspjele privatizacije, tijekom koje je početkom srpnja Vlada odbila ponudu društva Visia Croatica za kupnju državnog portfelja u Imunološkom zavodu.

Komentiraj