Vlada usvojila Izvješće o iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Članovi hrvatske Vlade u četvrtak su, na zatvorenome dijelu sjednice, usmeno izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima  Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu.

Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije, priopćila je Vlada upućujući da se cjeloviti materijal te točke može pronaći na poveznicama:

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Rujan/145%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2030%2008%202022.xlsx

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Rujan/145%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2030%2008%202022.xlsx

Kadrovska pitanja 

Vlada je Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predložila izbor Mirjane Čižmešije, Davora Labaša, Ivane Šuman i Darija Matanovića za članove Nadzornog odbora toga društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješila je ravnatelja Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede Gorana Lipavića. Istovremeno je državnoj službenici Željki Gudelj-Velaga dala ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja te Uprave, s 2. rujna, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Mladenu Fruku dala je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Ovlaštena članica Odbora za državnu službu Stanka Vučica ponovno je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika navedenog Odbora, s danom 10. rujna, do imenovanja predsjednika Odbora za državnu službu, a najduže do šest mjeseci jer joj ističe ovlaštenje 9. rujna 2022.

Vlada je razriješila dosadašnjeg člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Gorana Pauka, a novim je članom imenovala Danijela Marušića.

Komentiraj