Hrvatska bi Vlada na sjednici u srijedu, kako se očekuje, trebala prihvatiti Prijedlog odluke o osiguranju sredstava u procesu preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u javnu ustanovu Imunološki zavod.

Uredbom koju je Vlada prihvatila, propisano je da Imunološki zavod počinje s radom danom upisa u sudski registar, a danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti prenose se i sva prava i obveze vezane uz prenesenu djelatnost na Zavod, te Imunološki zavod d.d. daje Zavodu pravo korištenja svojih prostora i opreme.

Danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti na Zavod prenose se ugovori o radu radnika Imunološkog, koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe bili zaposleni u Imunološkom na neodređeno.

U roku od osam dana od dana stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti, Zavod će preuzeti arhivu i dokumentaciju dioničkog društva, a u istom roku Vlada će posebnom odlukom prenijeti imovinu Imunološkog zavoda d.d. na Zavod te sva prava i obveze vezane uz prenesenu imovinu.

Za osnivanje i pripremu početka rada Imunološkog zavoda osigurana su sredstva u proračunu na poziciji Ministarstva zdravlja, čiji će ministar u roku od osam dana od dana stupanje uredbe na snagu imenovati i privremenog ravnatelja Zavoda. On je obvezan podnijeti prijavu za upis Zavoda u sudski registar te obaviti druge poslove vezane uz taj upis i organizirati početak rada Zavoda, a mandat mu traje do imenovanja ravnatelja Zavoda temeljem javnog natječaja.

 

  • Odluka o preoblikovanju Zavoda uslijedila je nakon neuspjele privatizacije tijekom koje je početkom srpnja Vlada odbila ponudu tvrtke Visia Croatica za kupnju državnog portfelja u Imunološkom zavodu.

 

Vlada je na sjednici 30. srpnja donijela odluku da se Zavod preoblikuje iz dioničkog društva u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva, u vlasništvu države u okviru Ministarstva zdravlja, a za preoblikovanje su zaduženi Ministarstvo i DUUDI.

Vlada je prošlog četvrtka donijela uredbu kojom Imunološki zavod postaje javna ustanova od strateškoga i općega gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, u svrhu osiguravanja opstojnosti proizvodnje cjepiva i krvnih derivata iz ljudske plazme kao proizvodnje od strateške važnosti za zdravstveni sustav Hrvatske i zaštite zdravlja njezinih stanovnika.

Radnicima Imunološkog zavoda nisu isplaćene četiri plaće, zbog čega Imunološkom prijeti stečaj prema novom stečajnom zakonu koji stupa na snagu 1. rujna, a za koje bi trebalo osigurati oko pet milijuna kuna.

Na dnevnom redu Vladine sjednice nalazi se, među ostalim, i Prijedlog akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te prijedlozi uredbi o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Komentiraj