Vlada u Sabor poslala mnogostranu konvenciju o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru poslala konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti.

Mnogostrana konvencija potpisana je 2017. godine u Parizu, a radi stupanja na snagu i primjene potrebna je ratifikacija, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Mnogostrana konvencija će, kako je istaknuo, na brz i efikasan način preinačiti međunarodna porezna pravila sadržana u bilateralnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i smanjiti mogućnost da multinacionalna poduzeća izbjegnu plaćanje poreza.

Hrvatska je Mnogostranom konvencijom obuhvatila 65 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje i ima sklopljene s drugim državama i koji su na snazi, a oni će se izmijeniti pod uvjetom da i te države navedu Hrvatsku kao onu čiji ugovor će biti obuhvaćen.

Na taj će se način, pojasnio je Marić, omogućiti uvođenje minimalnih standarda potrebnih za efikasno sprječavanje zlouporabe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i za efikasnije postupke zajedničkog dogovaranja.

Također će se izbjeći skupi i brojni bilateralni pregovori u svrhu izmjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ujedno će se osigurati dosljedna primjena rezultata BEPS akcijskog plana (akcijski plan u vezi mjera za sprječavanje smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti), što bi trebalo ojačati pravnu sigurnost i predvidivost za trgovačka društva diljem svijeta te bolje funkcioniranje međunarodnog pravnog sustava za dobrobit svih građana, rekao je Marić.

Komentiraj