Vlada je sa sjednice u ponedjeljak u drugo saborsko čitanje poslala paket od 16 zakonskih prijedloga vezanih za provedbu porezne reforme, među njima i prijedlog zakona o Poreznoj upravi kojim je predviđeno postojanje Samostalnog sektora za financijske istrage koji će imati pune ovlasti za otkrivanje i suzbijanje svih oblika poreznih prijevara.

Prema prijedlogu zakona o Poreznoj upravi postojat će i Samostalni sektor za financijske istrage – dosadašnji Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara – s punim ovlastima za otkrivanje i suzbijanje svih oblika poreznih prijevara, utaje poreza, poreznih kaznenih djela, utvrđivanje imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način, svih oblika izbjegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih davanja, kazao je premijer Andrej Plenković, iznoseći ukratko najvažnije izmjene u odnosu na prijedloge zakona u prvom čitanju.

Odredbama novog zakona o Poreznoj upravi, službenici Samostalnog sektora za financijske istrage bit će ovlašteni primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku, poduzimati i druge radnje i postupke propisane drugim zakonima, a u cilju prikupljanja podataka i dokaza koji mogu poslužiti u svrhu sprječavanja poreznih kaznenih djela. Moći će ostvariti i međunarodnu suradnju te suradnju s drugim javnopravnim tijelima u cilju suzbijanja poreznih prijevara.

Kod izmjena zakona o porezu na dobit, naveo je premijer, u cijelosti se zadržavaju olakšice za grad Vukovar.

Slijedom saborske rasprave, kod izmjena zakon o porezu na dohodak priznaje se uvećani osobni odbitak od 3.750 kuna za osobe koje primaju osobnu invalidninu, a cenzus za limit za uzdržavanog člana povećava se s 12.500 na 15 tisuća kuna, s time da u cenzus ne ulaze darovanja u novcu i dobrima.

“To je posebno važno u kontekstu naše politike usmjerene na poticanje demografije te u cenzus uzdržavanog člana neće ulaziti zajamčena rodiljna i porodiljna naknada”, dodao je Plenković.

Kod zakona o porezu na promet nekretninama, premijer ističe kako se predlaže da se rate kredita za mlade subvencioniraju neovisno o tome je li riječ o novoj ili rabljenoj nekretnini.

Osvrćući se na pojedine komentare na predložene izmjene Zakona o PDV-u, ministar financija Zdravko Marić je istaknuo kako se snižene stope toga poreza nisu mogle primjenjivati za e-knjige te pelene, jer to ne dopuštaju EU direktive.

Komentiraj