Iz Vlade je televiziji N1 stigao komentar na presudu Suda EU prema kojoj Mađarska ne smije odbiti europski uhidbeni nalog za predsjednikom Uprave MOL-a Zsoltom Hernadijem.

“Vlada RH je upoznata s presudom Suda EU o prethodnim pitanjima koje je postavio Županijski sud u Zagrebu u okviru kaznenog postupka koji se vodi protiv Zsolta Hernadija.

Sud EU u presudi tumači da odluka mađarskog državnog odvjetništva o obustavi kaznene istrage u okviru koje je tražena osoba ispitana samo u svojstvu svjedoka ne može biti osnova za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga i da nema povrede načela „non bis in idem“ (ne dva puta o istom).

Presudom je također potvrđeno da su pravosudna tijela država članica dužna donijeti odluku o svakom europskom uhidbenom nalogu koji im je poslan.

U postupku pred Sudom EU sudjelovao je zastupnik Vlade RH koji je iznosio očitovanja koja je Sud EU prihvatio u cijelosti.

Vlada RH očekuje da nadležna tijela država članica postupaju u skladu s pravom EU”, stoji u odgovoru Vlade.

Komentiraj