VLADA Prošao Tolušićev zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi

HINA/ Lana SLIVAR DOMINIÆ/ lsd

Na današnjoj sjednici vlade prva točka je Tolušićev zakon. Radi se o prijedlogu o “zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom” čime vlada želi utjecati na nelojalnu konkurenciju, dampinške cijene ali i na uvoz prehrambrenih proizvoda.

“Sabor je odlučio imati pauzu do kraja lokalnih izbora, nakon lokalnih izbora krenut će nova sjednica i tada ćemo predstaviti nove ministre u vladi. Važno je da se u ozračju lokalnih izbora koncentriramo na svoje zadaće sukladno programu i životnim pitanjima. Drago mi je da smo imali prvi sjednicu vijeća za demografiju te smo čuli niz mjera za rješavanje ovog strateški gledano ključnog pitanja za budućnost zemlje”, započeo je Plenković.

“Bilo je puno lobiranja da se ovaj zakon ne donese. Hvala svima koji su ga podržali. Osnovno pitanje je sprečavanje nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom.”, počeo je s objašnjenjem Tolušić.

“Zakon će se odnositi na trgovace čiji prihod prelazi više od sto milijuna kuna. Obuhvatiti ćemo 95 posto subjekata kad se govori o trgovini preradi i otkupu”, rekao je Tolušić.

“Zakon ispravlja postojeće poremećaje koji su poprimili formu uobičajenog poslovnog ponašanja. I štiti naše proizvođače”, kazao je Tolušić.

“Kod prerađivača, nepreuzimanje ugovorenih količina, naplata naknade za sklapanje ugovora s dobavljačima, odbijanje primitka isporuke proizvoda, ugovoranje naknada koje se ne iskazuje na računu, uvjeti da se ne prodaju drugima po nižim cijenama, rok plaćanja ne može biti dulji od maksimalnim 60 dana. Kad govorimo o trgovcima neće se više moći naplaćivati naknada za uvrštenje na policu. Naplata naknade za proširenje trgovanja…”, naveo je neke primjere Tolušić.

“Sigurno je da će ovaj zakon pridonijeti poštenijoj trgovini” rekao je Plenković nakon čega je vlada prihvatila zakon.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]