Plenković poručio da će Zakon o obnovi Zagreba biti kvalitetan i održiv

Vlada je na sjednici prihvatila 30-ak od ukupno 183 podnesena amandmana na Zakon o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, a tri amandmana djelomično.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat nakon sjednice Vlade iznio je zaključke:

“Pred nama je 183 podnesenih amandmana od kojih je određeni broj koji su istog ili skoro istog sadržaja. U analizi smo se rukovodili stručnim prijedlozima i velik dio njih su prijedlozi određenih stručnih tijela koji su se usuglasili s ovim zaključkom.

Spremni smo prihvatiti u potpunosti 30-ak amandmana, a amandmane Ljubice Lukačić, Domagoja Hajdukovića i Natalije Martinčević spremni smo prihvatiti djelomično, tj. tijekom sutrašnjeg predstavljanja ovih amandmana u Saboru predstavit ćemo na koji način bismo rado usuglasili konačnu izrijeku članaka zakona.”

Vlada je prihvatila amandmane i zaključila sjednicu Vlade.

Premijer Andrej Plenković poručio je kako je cilj Zakona o obnovi Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije nakon potresa, da bude kvalitetan, održiv i da dugoročno osigura obnovu glavnog grada i dijelova te dvije županije.

“Naš je cilj da ovaj zakon bude kvalitetan, održiv i da dugoročno osigura obnovu Grada Zagreba i dijelova ove dvije županije”, rekao je Plenković na sjednici Vlade, na kojoj je razmatrana samo jedna točka – davanje prethodne suglasnosti predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

“Vladin je pristup uključiv i konsenzualan, zato su odlučili prihvatiti veliki broj amandmana, a mnogi od njih bili su istovjetni”, kaže Plenković.

Plenković je istaknuo da su analizirali sve prijedloge pa će danas, s obzirom na sutrašnju raspravu u Saboru o amandmanima, usvojiti zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja.

Komentiraj