Vlada predložila Franu Luetića za direktora Zračne luke Dubrovnik

HINA/ Vlada RH

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak predložila Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. imenovanje Frane Luetića za direktora te zračne luke, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Hrvatsku, do provedbe postupka izbora imenovanja uprave temeljem natječaja, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, jer mu ističe mandat 2. kolovoza.

Na sjednici, Vlada je razriješila pomoćnika ministrice kulture Blaž Žilić, a novim je pomoćnikom imenovala Hrvoje Manenica.

Dosadašnjeg zamjenika guvernera Hrvatske u svjetskim i europskim novčarskim institucijama Željka Tufekčića razriješila je, a novim zamjenikom guvernera Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Multilateralnoj agenciji za garancije i investicije, Europskoj banci za obnovu i razvoj i Inter-američkoj banci za razvoj imenovala pomoćnika ministra financija Stipu Župana.

Tufekčića je također razriješila dužnosti predstavnika Hrvatske u Upravnom vijeću Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), a novim je predstavnikom imenovala Župana.

Razriješeni su dosadašnji članovi Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Hrvatske, Vedran Lukman, Zlatko Košta, Damir Borović, Snježana Bagarić, Davor Kadojić Balaško, Antonio Mučnjak, mr. sc. Đuka Marić, Spomenka Uremović, Mirjana Lerman, Tomislav Stipić i Anđelko Jurjević. Novim članovima, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, imenovani su Vedrana Filipović-Grčić, Mario Madunić, Antun Vonić, Mario Lončarić, Snježana Bagarić, Davor Kadojić Balaško, Vlasta Špoljarić, mr. sc. Karlo Banović, mr. sc. Petra Cigić, dr. sc. Gordana Gregorović, Tomislav Stipić i Anđelko Jurjević.

Vlada je utvrdila i stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koje će se održati 13. srpnja, za Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), koje se održava 16. srpnja te za Vijeće za vanjske poslove (FAC), koje će se također održati 16. srpnja Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade RH u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Sabor.

Uz ostalo, Vlada je prihvatila preglede zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018., a radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.

Komentiraj