HINA/ Denis CERIÆ /dc

Vlada poslala svoje amandmane u Sabor

Na pet, od ukupno 16 zakonskih prijedloga iz paketa porezne reforme, o kojima će Hrvatski sabor glasovati u petak, stiglo je 70-ak zastupničkih amandmana, najviše ih je, 24, na predložene izmjene Zakona o lokalnim porezima te na izmjene Zakona o porezu na dohodak (23), a i Vlada je poslala svoje amandmane.

Vlada je amandmanom intervenirala na izmjene Zakona o porezu na dohodak, predlaže, naime, da se nasljeđivanje novca iz drugog mirovinskog stupa oporezuje po zakonu o porezu na nasljedstvo, a ne po porezu na dohodak.

Vlada je, naime, odustala od nakane da se kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda smatraju primitkom po osnovi od nesamostalnog rada, što znači da bi se oporezivali kao dohodak. Vladinim amandmanom taj se stavak briše, pa bi se taj novac oporezivao kao nasljedstvo.

Komentiraj