Vlada objavila nove cijene goriva

Vlada je objavila nove cijene goriva.

“Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.
Uredbom se najviše cijene određuju po formuli s 14 dnevnim obračunskim razdobljem. Marže u Uredbi su ograničene na 0,65 kn/l za benzin i dizel, te 2,80 kn/kg za UNP za spremnike, a 6,20 kn/kg za UNP za boce”, piše vlada.

Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kn/l. Ovaj režim primjenjivat će se sljedećih 14 dana.

Nove cijene iznosit će:
⦁ 11,58 kn/l za benzinsko gorivo
⦁ 13,19, kn/l za dizelsko gorivo
⦁ 10,16 kn/kg za UNP za spremnike
⦁ 8,49 kn/l za plavi dizel
⦁ 14,41 kn/kg za UNP za boce.

Da nema mjera Vlade cijene bi iznosile:
⦁ 13,37 kn/l za benzinsko gorivo
⦁ 15,13 kn/l za dizelsko gorivo
⦁ 10,45 kn/l za plavi dizel
⦁ 12,01 kn/kg za UNP za spremnike
⦁ 16,75 kn/kg za UNP za boce sadržaja 7,5kg i više.

Komentiraj