Vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o osnivanju Ureda bivše predsjednice

Vlada je u petak održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Odluku o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, objavili su na svojim Internet stranicama.

Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je dužnost predsjednice Republike Hrvatske prestala 18. veljače 2020. godine, podnijela je Vladi Republike Hrvatske zahtjev za ostvarivanje prava na Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku dužnosti.

“Ovom se Odlukom osniva Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, kojem je sjedište u Zagrebu te se zadužuje tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu upravljanje državnom imovinom, odnosno predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske ako se radi o rezidencijalnom objektu, na davanje na uporabu nekretnine koju će koristiti Ured najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Također, Odlukom se utvrđuje da će se rad Ureda u 2020. godini financirati na teret pozicija Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu te se utvrđuje da će Ured najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu financija financijski plan i godišnji program rada Ureda za 2020. godinu”, navodi se u priopćenju Vlade.

Komentiraj