Vlada je u petak u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Stečajnog zakona, kojima je cilj potaknuti dužnike na pokretanje predstečajnih postupaka i olakšati njihovo provođenje propisivanjem realnijih rokova te u tom postupku omogućiti novo zaduženje dužnika radi privremenog financiranja.

Cilj predloženih izmjena je da se potakne dužnike na pokretanje predstečajnih postupaka čim se nađu u  poteškoćama i olakša samo provođenje stečajnog postupka, rekao je državi tajnik u Ministarstvu pravosuđa Kristian Turkalj na sjednici Vlade.

U tom smislu je, kako je rekao, niz rokova učinjeno “realnim” kako bi sam predstečajni postupak funkcionirao što bolje.

Tako se, uz produljenje za prijavu i utvrđivanje tražbina te izradu plana restrukturiranja, predlaže i produljenje roka u kojem predstečajni postupak treba završiti i to na 300 dana.

Naime, prema važećim odredbama predstečajni postupak mora završiti u roku od 120 dana od podnošenja prijedloga, dok Vlada sada predlaže produljenje na “najkasnije u roku od 300 dana od dana otvaranja predstečajnog postupka”.

Turkalj je najvažnijim označio prijedlog koji omogućava novo zaduženje na način da dužnik može doći do novih financijskih sredstava koji su mu potrebni za normalno poslovanje, odnosno da se izbjegne likvidacija te da se omogući restrukturiranje samog poduzeća.

To će biti provedeno tako da se kod novog zaduženja vjerovniku koji je dao sredstva za privremeno financiranje omogući naplata prije ostalih stečajnih dužnika, osim onih koji su u prvom naplatnom redu, kazao je Turkalj, dodajući da odluku o novom zaduženju donose vjerovnici koji imaju dvije trećine ukupnih tražbina.

Predloženim bi se izmjenama takva mogućnost novog financiranja omogućila i za postupke koji su u tijeku, ako do dana stupanja na snagu predloženih izmjena nije održano ročište za glasovanje o planu restrukturiranja.

Prema podacima iz obrazloženja predloženih izmjena, u gotovo dvije godine primjene Stečajnog zakona utvrđeno je da je broj pokrenutih predstečajnih postupaka relativno mali, odnosno pokrenuta su 273 takva postupka, od čega je u svega njih 58 prihvaćen plan restrukturiranja i potvrđen predstečajni postupak.

Komentiraj