Vlada bi danas trebala predložiti nasljednika Dragana Kovačevića u Janafu

Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice Vlade, koja počinje u četvrtak u 11 sati, je prijedlog zaključka kojim se prihvaćaju Smjernice za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Predstavit će se i Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske, vezano za Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na covid-19, te Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Republike Hrvatske i Jedinstvenog sanacijskog odbora.

Prema najavama, trebao bi se predložiti i nasljednik ili nasljednica Dragana Kovačevića u Janafu.

Komentiraj