Visoki trgovački sud uvažio žalbe vjerovnika, predmet se vraća prvostupanjskom sudu

Visoki trgovački sud u Zagrebu uvažio je žalbe vjerovnika na nagodbu u Agrokoru i vratio ih prvostupanjskom sudu na odlučivanje, piše u pondjeljak N1.

Žalbe su vjervonici podnijeli prošloga ljeta, a Agrokor je tada sudu predložio da ih odbije. Ipak, prema rješenju Visokog trgovačkog suda koje je donbeseno u srpnju ove godine, uvažavaju se žalbe Adrisa Grupe, Adiko Bank, Raiffeisenbank Austria… , ukida se rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu te se predmet vraća tom sudu na ponovni postupak.

Podsjetimo, u podnesku Agrokora Visokom trgovačkom studu objavljenom lani u rujnu, navodi se da taj koncern “drži da je prvostupanjski sud pravilno i potpuno utvrdio sve činjenice koje su relevantne za donošenje rješenja, da je na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo, da je rješenje valjano i potpuno obrazloženo, te da njegovom donošenju nije prethodila bilo kakva postupovna povreda”. “Slijedom toga, dužnik (Agrokor) smatra da je prvostupanjsko rješenje pravilno i zakonito”.

Komentiraj