Vijeće HAKOM-a imenovalo je dosadašnjeg ravnatelja mr. sc. Maria Webera i za iduće četverogodišnje mandatno razdoblje.

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) je nakon provedenog javnog natječaja, na sjednici Vijeća održanoj u srijedu ,10. svibnja, donijelo odluku kojom je mandat ravnatelja HAKOM-a, za razdoblje od naredne četiri godine, povjeren dosadašnjem ravnatelju – mr. sc. Mariu Weberu.

“Odabirom mr. sc. Maria Webera za ravnatelja stručne službe neovisnog nacionalnog regulatornog tijela za područja elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga zadržat će se kontinuitet dosadašnjeg rada te stvoriti pretpostavke za daljnji iskorak u HAKOM-ovom razvoju i modernizaciji, kao i neprekidnom povećanju kompetencija i znanja”, piše u priopćenju.

Komentiraj