VIDEO: Velika kanadska rijeka nestala u četiri dana

Kanadska rijeka Slims, koja je prošle godine nestala u svega četiri dana, pokazuje da ćemo se u razdoblju sve intenzivnijih klimatskih promjena morati naviknuti na drugačije obrasce. Posljedice bi mogle biti vrlo ozbiljne, kako za životinje i eko-sustave, tako i za stanovništvo krajeva vezanih uz rijeke.

Promjena toka Slimsa imala je razoran utjecaj na ekosustav, na populacije riba, na kemijski sastav obližnjih jezera kao i na porast broja pješčanih oluja. Autori ističu da će sličnih slučajeva skretanja ledenjačkih rijeka u bliskoj budućnosti biti sve više. Za očekivati je da će to utjecati i na poljoprivredu, opskrbu vodom kao i na proizvodnju struje u hidrocentralama. Slično bi se moglo dogoditi u Himalaji, u Andama, na Aljasci i u drugim krajevima svijeta u kojima se očekuju drastični efekti globalnog zatopljenja.

Pojava skretanja rijeka na engleskom se stručno naziva ‘piratstvom rijeka’. Zabilježena je u davnoj geološkoj prošlosti. Ipak, nitko do sada nije vidio da se zbiva za jednog ljudskog života.

Komentiraj