VIDEO Sjednica Vlade: Bit ćemo tehnička Vlada najmanje 4 mjeseca

Danas u 10 sati bit će održana sjednica tehničke Vlade na čelu sa srušenim premijerom Tihomirom Oreškovićem.

U Banskim dvorima na dnevnom je redu čak 41 točka, među kojima su i izmjene Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja kao i konačni prijedlog izmjena zakona o državnim službenicima.

Raspravljat će se i o nacrtu prijedloga zakona o  izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona te o nacrtu konačnog prijedloga zakona o nabavi i registraciji oružja građana (EU).

TIJEK SJEDNICE:

11.28 Završio je otvoreni dio sjednice Vlade i počeo zatvoreni.

11:16 Prihvaćeni se prijedlozi odluka, rješenja i uredba pod točkama 30, 31, 32 i 33.

11:07 Usvajaju se izvješća državnih agencija, odbora i povjerenstava.

10:56 Prijedlozi 20, 21 i 23 se usvajaju.

10.50 Tomislav Panenić predstavlja Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Brodsko-posavskoj županiji, za potrebe grijanja osnovnih škola kroz isporuku lož ulja extra lakog iz strateških robnih zaliha. Odluka je donesena.

10.48 Prijedlozi 14, 15, 16 i 17 su usvojeni.

10.42 Oleg Butković obrazlaže Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E, Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja B, D i F te Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja I., II., III. i IV.

10.40 Ante Šprlje predstavlja Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao kč.br. 3613, a koja odgovara dijelu novoformirane k.č.br. 3564/2 upisane u zk.ul.br. 287 k.o. Šmrika, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju. Odluka je donesena.

10.37 Ante Šprlje obrazlaže Prijedloge odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 2 građevine u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra „Bijeli Vrh“ u k.o. Rudopolje te dječjeg vrtića Krnjevo (Lokacija D4-17) u k.o. Zamet. Odluke su donesene.

10.31 Raspravlja se o davanju mišljenja Hrvatskome saboru na 3 prijedloga i 2 izvješća.

10.25 Tomislav Panenić predstavlja Prijedlog odluke o nabavnim kategorijama (NPR) te Prijedlog odluke o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (NPR). Prijedlozi su utvrđeni.

10.23 Zlatko Hasanbegović obrazlaže Prijedlog odluke o imenovanju Grada Rijeke za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Zakonski prijedlog je utvrđen.

10.22 Oleg Butković obrazlaže Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – Eurocontrol od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU). Zakonski prijedlog je utvrđen.

10.21 Šest i sedma točka su skinute s dnevnog reda.

10.20 Vlaho Orepić predstavlja Nacrt konačnog prijedloga zakona o nabavi i registraciji oružja građana (EU) te Nacrt konačnog prijedloga zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (EU). Prijedlozi su utvrđeni.

10.14 Šikić obrazlaže Nacrt prijedloga zakona o  izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Zakonski prijedlozi su utvrđeni.

10.13 Nada Šikić predstavlja Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Zakonski prijedlog je utvrđen.

10.10 Ministar financija Marić predstavlja Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU). Zakonski prijedlog je utvrđen.

10.09 Zdravko Marić predstavlja Nacrt prijedloga zakona o računu za plaćanje potrošača, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Zakonski prijedlog je utvrđen.

“Ovim Zakonom unaprijedit će se pružanje usluga platnog prometa”, navodi Marić.

10.07 “Bit ćemo tehnička Vlada 4 mjeseca a možda i dalje. Bitno je da nam je svima to jasno, Sabor funkcionira još mjesec dana. Funkcionirat će sva državna tijela, ispunit ćemo međunarodne obveze. Ja drugi tjedan putujem u Bruxelles. Glavna poruka je da Vlada funkcionira. Plaće, obveze, mirovine… Sve će funkcionirati”, rekao je Orešković.

10.05 Otvorena je 28. sjednica Vlade.

10.00 Uskoro se očekuje početak sjednice Vlade.

 

Komentiraj