VIDEO: Sve više se radi na interaktivnim kulturnim sadržajima

facebook.com

Europsko kulturno nasljeđe od velikog je interesa za turiste iz cijelog svijeta.

Već dulje vremena sve više se radi na interaktivnim sadržajima, koji su zastupljeni na izložbama, raznim pretraživačima, u sklopu informacija i uputa na raznim lokalitetima, građevinama…

Nekolicina znanstvenika sa Sveučilišta Ferrara pokrenula je sličan projekt, rade na 3D modellingu izložbenih postava i 3D rekonstrukciji povijesnih zgrada. Ovakvi vizuali omiljeni su kod turista mlađih generacija, ali privlače pažnju i akademika, studenata…

Komentiraj