VIDEO: Prijedlog novog nacrta ugovora na konferenciji COP21

Alex Wong/Getty Images

Pregovarači na Pariškoj klimatskoj konferenciji dogovorili su dopunjeni prijedlog nacrta ugovora koji bi trebao biti potpisan na konferenciji COP21.

Kod većine država prihvaćen nacrt ‘ekološkog ugovora’ ima tridesetak stranica te bi do kraja meeetinga u petak 11. prosinca trebao biti dopunjen i prihvaćen.

Poslušajte govor američkog državnog tajnika Johna Kerrya koji je pozvao na “snažnu klimatsku akciju”.

Istaknimo kako je od velike važnosti da Sjedinjene američke države konačno potpišu Protokol iz Kyota ili neki slični međunarodni dokument.

Komentiraj