VIDEO: Neki od modela primjene mekane robotike

Screenshot YouTube

Laboratorij u Langleyu se bavi izradom zanimljivih maketa iz područja mekane robotike.

Njihovi koncepti, projekti i serije bi trebali biti primjenjivi u istraživanju svemira i za logističku potporu. Soft robotika je vrlo postojana u svemirskim uvjetima, a jamči i veću sigurnosti pri korištenju.

Pogledajmo ove fantastične modele od silikona, koji su punjeni zrakom, a mogu podnositi i razne smjese, plinove itd.

Silikon se ulijeva u module dizajnirane 3D print tehnikom. Makete su zatim opremljene žicama, stavljene u mehanički okvir ili su samo povezane na cijevčice i kompresor te zatim mogu dobiti fleksibilni oklop…

Komentiraj