VIDEO: Microsoft će se baviti i ozbiljnim ekološkim ciljevima

Screenshot YouTube

 

Microsoft, kao i druge tehnološke tvrtke, će u skorijoj budućnosti smanjiti emisije ugljika na nulu.

Mnoge kompanije su nakon Pariške konfrencije u svoje planove i statute, unijele ozbiljne ekološke programe i ciljeve.

Poznata korporacija je obećala kako će se pobirinuti i o uklanjanju svih štetnih posljedica u Zemljinoj atmosferi, koje je proizvela od svog osnutka 1975. godine.

Sukladno tom cilju, planira se više programa pošumljavanja, a uklanjanje ugljika iz zraka je posebna stavka.

Oko milijardu dolara će biti investirano u razne projekte i tehnologiju, koja bi trebala smanjiti emisiju stakleničkih plinova.

Komentiraj