VIDEO: Četvrti postament na Trafalgar trgu dobio skulpturu

Četvrti postament na Trafalgar trgu dobio je svoju skulpturu.

The Fourth Plinth nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Trafalgar trga i prvotno je trebao biti mjesto za postavljanje kipa Williamu IV.

Plinta (lat. plinthus) je nakon više od 150 godina ipak dobila ‘svoj spomenik’ – umjetničku skulpturu ‘Really good’ koja je djelo autora Davida Shrigleya.

Svečano otkrivanje predvodio je londonski gradonačelnik Sadiq Khan.

 

Komentiraj