Vesna Škare Ožbolt: “Zašto se u Beču ne tresu zgrade od prolaska tramvaja?”

Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare Ožbolt u ponedjeljak je održala konferenciju za medije na temu problema grafita i teškog tramvajskog prometa u središtu grada.

Istaknula je da je Zagreb devastiran posljedica potresa, ali i od grafita. Gotovo je svaka zgrada u centru grada pošarana. Slična je stvar i sa novouređenim fasadama koje su ponovo išarane sprejevima različitim napisima.

“Šteta je ogromna, a u Gradu nitko ne reagira. Problem pošaranih pročelja postaje dio percepcije grada. Grad Zagreb do sada je donio nekoliko Odluka o zaštiti objekata od grafita i nekoliko izmjena. I to je to. Treba imati jasnu strategiju djelovanja radi sprečavanja vandalskoga grafitiranja i akcijski plan”, naglasila je Vesna Škare Ožbolt.

Dodala je da šaranje po zgradama ulazi u zonu prekršaja i kaznenog djela, a procesuiranje ovisi o kvalifikaciji djela – a da li se radi o prekršaju ili kaznenom djelu utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o veličini štete, sadržaju napisa i slično.

Vesna Škare Ožbolt predložila je dodatne mjere koje treba uvesti: komunalni redari bi trebali biti glavni u zaštiti pročelja od šaranja; plaćanje obnove pošarane imovine od strane počinitelja; uvođenje društveno-korisnog rada za sve one koji se bave vandalizmom po fasadama; uvođenje telefonske linije za prijavu vandala uz nagradu; povećati novčane kazne za vandale; uvesti besplatnu gradsku službu koja čisti fasade.

Nezadovoljstvo građana koji žive uz tramvajsku prugu u zgradama koje su stradale u potresu je sve veće. Buka i vibracije su veće nego što su bile prije potresa, a svaki se prolazak tramvaja osjeti i sam kao omanji potres. “Pozivamo ZET da objavi raspored rekonstrukcija tramvajskih pruga i zamjene tračnica kako bi se smanjila buka. Zašto se, na primjer u Beču, ne tresu zgrade od prolaska tramvaja?”, zaključila je.

Komentiraj