Vanđelić: “Sporo podnošenje zahtjeva trenutno najveća zapreka obnovi”

Ravnatelj Fonda za obnovu grada Zagreba Damir Vanđelić izjavio je za N1 da je “sporo podnošenje zahtjeva za obnovom trenutno najveća zapreka obnovi”.

Objasnio je da je dolazilo do nesporazuma, da su građani mislili da su već podnijeli neke zahtjeve, jer su ih obišli statičari i procjenjitelji.
“To trebaju podnijeti kvalificirane osobe; upravitelji zgrada, predstavnici stanara ili ovlašteni inženjeri”, kazao je i rekao da procjenjuje da je riječ o oko 6300 privatnih zgrada koje neće ići u samoobnovu nego u ovakav oblik obnove.

Rekao je da se radi na tome da se kvalificirane podnositelje zahtjeva što bolje informira o načinima podnošenja.

Vanđelić kaže da ne želi samo konstrukcijsku, nego i energetsku, a djelomice mo
da i urbanu obnovu Zagreba.

Za rad Fonda je obećao potpunu transparentnost: “Nema skrivenih troškova, nema reprezentacije, nema službenih automobila. Vrlo smo skromni… svi dokumenti Fonda su dostupni na stranici… Svi ugovori će biti na jednoj takvoj stranici koja će biti geolocirana. Vi ćete kliknuti na adresu Martićeva 20 i moći ćete pogledati koliko novaca, kakav je ugovor, tko je izvođač, tko je projektant. Bit ćemo maksimalno otvoreni.” “Dodatno ćemo razviti alate da vidite što radi ovaj izvođač, što radi onaj projektant”, obećao je.

Voditeljica ga je pitala za slučaj Željka Uhlira, državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva koji je radio na Zakonu o obnovi, te suvlasnika u zgradi u Zagrebu koja je iskoristila 102,6 tisuća kuna državne pomoći za zaštitu i popravke koji su nastali u potresu u ožujku. Vanđelić je odgovorio da za taj slučaj nije znao. “On je jedan od tisuća građana koji imaju pravo na naknadu. Ne vidim zašto bismo njega sad dovodili da on sad takvu naknadu ne smije imati, ako je tako propisano zakonom”, kazao je.

Na konstataciju voditeljice da mi moglo ispasti da će bolje prolaziti oni koji bolje poznaju zakon, Vanđelić je rekao da je istina da Uhlir odlično poznaje zakone jer je 20 godina u dotičnoj profesiji.

“Ajmo se dovesti u situaciju da nam obnova krene tako brzo da nam novac postane glavni problem”, odgovorio je Vanđelić i dodao: “Očekujem da će to biti za desetak dana kad će stići prve odluke koje se tiču uklanjanja obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, također i odluke o obnovi višestambenih zgrada i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća”.

Komentiraj