Vanđelić će se javiti na natječaj za ravnatelja Fonda

Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu, u utorak je na konferenciji za medije otkrio da će se prijaviti na natječaj za ravnatelja Fonda. Rekao je i da je Upravno vijeće donijelo odluku da se raspiše natječaj za ravnatelja i zamjenika ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba i okolice.

Na konferenciji je govorio i o plaćama u Fondu. “Ravnatelj Fonda ima plaću oko 21 tisuću kuna, to je neto oko 14 tisuća kuna. Svi ostali kolege koji su bliski upravi su se smjestili plaćama vrlo blizu. Smatram osobno da su te funkcije, ne samo u Fondu nego i liječnici i manageri, podcijenjene. Netko tko upravlja s 42 milijarde kuna, zahtijeva puno veću pozornost. Trebali bi imati jaču kontrolu, ali i kvalitetnije plaće”, rekao je.

O troškovima Fonda kaže da su proračunski korisnici i da nemaju račun u banci. “Na stavci proračuna do kraja godine je 36 tisuća kuna. To je za bruto plaću ravnatelja i neke javnobilježničke troškove’, kazao je Vanđelić.

Kaže da je pokrenuta web stranica Fonda na kojoj se nalaze svi relevantni dokumenti. Tamo će se, dodao je, objavljivati i natječaji za zapošljavanje ljudi u fondu.

Komentiraj