ODRŽANA SJEDNICA VLADE: Jednoglasno prihvaćeno preko 30-ak točaka

 

Kasno sinoć sastalo se Nacionalno vijeće MOST-a, na kojem su zastupnici na čelu s Božom Petrovom donijeli odluku koji će Petrov danas prezentirati kolegama u Vladi, kao i javnosti. Na dnevnom redu sjednice je bilo otprilike 30-ak točaka, i sve su prihvaćene jednoglasno.

Svi ministri HDZ-a i i Mosta došli su na sjednicu.

Podržali izgradnju LNG-a

Vlada je podržala Prijedlog zaključka o potpori izgradnji prve faze projekta LNG terminal – izgradnji plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku.

“Ovo je jasna poruka oko LNG-a, čestitam, nadam se da u roku od 60 ili 90 dana možemo potpisati ugovor s investitorima”, kazao je premijer.

TIJEK SJEDNICE: 

11:13 Kraj otvorenog djela sjednice Vlade

11.07 Ministar Medved govori o Prijedlogu za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 25. obljetnice napada na Dubrovnik i pada Vukovara. Pokroviteljstvo je prihvaćeno.

 

11.05 Ministar Kovač govori o Prijedlogu odluke o provedbi Rezolucije Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ od 5. travnja 2016. godine.

11.03 Ministar Kovač govori o Prijedlogu Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu. Odluka je donesena.

11.02 Ministar Kovač govori o Prijedlogu odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Prijedlog je usvojen.

11.01 Ministrica Alibegović govori o Prijedlogu odluke o isticanju kandidature Vlade Republike Hrvatske za drugi mandat u Upravnom odboru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Prijedlog je prihvaćen.

11.00 Ministar Oleg Butković govori o Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.

10.54 Ministar Marić govori o nekoliko prijedloga – Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje infrastrukturnih projekata na području Grada Belišća, Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju društvenog doma u Gatu, Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar te Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Općini Nedelišće za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb. Odluke su donesene.

10.53 Ministar Panenić govori o Prijedlogu odluke o podmirenju troškova prijevoza opreme i sredstava iz Zimskog prihvatno-tranzitnog centra “Slavonski Brod” na teret pozicije Ministarstva gospodarstva-Ravnateljstva za robne zalihe. Prijedlog je usvojen.

10.51 Zamjenik ministra Dobrovića govori o Prijedlogu odluke o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj. Prijedlog je usvojen.

10.50 Ministar Šprlje govori o Prijedlogu odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa A5 u radnoj zoni R-27 Kukuljanovo. Prijedlog je usvojen.

10.48 Ministar Šprlje govori o Prijedlogu odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost. Prijedlog je usvojen.

10.45 Ministar Marić govori o Prijedlogu akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu te o Izvješću o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu. Plan je usvojen, a prijedlog prihvaćen.

10.44 Ministar Romić govori o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o standardu kakvoće voda (EU). Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10.40 Prihvaćeni su i Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za 2015. godinu te Prijedlog uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

10.38 Ministar Medved gorovi o Godišnjem izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2015. godinu.

10.36 Ministar Šprlje govori o Izvješću o radu probacijske službe za 2015. godinu. Izvješće je prihvaćen

10.32 Ministar Tolušić govori o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju Prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018. (NPR).

10.30 Ministar Butković govori o Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske sanacije društva. Prijedlog je podržan.

10.27 Ministar Panenić govori o Prijedlozima odluka o izmjeni odluka o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu. Vlada je podržala prijedloge.

10.24 Ministar Panenić govori o Prijedlogu zaključka o potpori izgradnji prve faze projekta LNG terminal – izgradnji plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku. Izražena je potpora prijedlogu.

Panenić je predložio da se projekt veže u nekoliko faza. Naglasio je kako se RH treba usredotočiti na prvu fazu izgradnje.

“LNG terminal na Krku Vlada je u srpnju proglasila strateškim projektom, a EK ga je uvrstila u popis projekata od zajed. interesa”, kazao je Panenić.

I Orešković se osvrnuo na prijedlog.

“Ovo je jasna poruka oko LNG-a, čestitam, nadam se da u roku od 60 ili 90 dana možemo potpisati ugovor s investitorima”, kazao je premijer.

10.19 Ministrica Jurlina i ministar Panenić govorili su o davanju mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Klub zastupnika HNS-a, Klub zastupnika HRID-a i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa, Klub zastupnika HSU-a, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru), na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada u Hrvatskome saboru) te na Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2015. godinu.

Za prve dvije stavke usvojeno je negativno mišljenje.

10.18 Ministar Panenić govori o Nacrtu prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine. Prijedlog je usvojen.

10.17 Zamjenik ministra Dobrovića govori o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU). Prijedlog je usvojen.

10.15 Ministar Orepić govori o Nacrtu prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka. Prijedlog je usvojen.

10.14 Ministar Hasanbegović govori o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (NPR). Prijedlog je usvojen.

10.10 Ministar Marić govori o Nacrtu prijedloga zakona o koncesijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

10.07 Počela je sjednica Vlade. Ministar Tomislav Panenić govori o Nacrtu prijedloga zakona o javnoj nabavi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Vlada je prihvatila prijedlog.

10.06 “Puno posla imamo danas pa ćemo odmah početi sa sjednicom”, kazao je Tihomir Orešković.

10.05 U Vladu je stigao i premijer Tihomir Orešković.

9.46 Stigli su i ministri Nakić, Orepić, Medved i Horvat.

9.45 Ministar Predrag Šustar stigao je na sjednicu Vlade. Nije htio odgovarati na pitanja novinara. Izašao je iz automobila te odmahnuo rukom na pitanje je li mu neugodno zbog svega.

Uskoro opširnije…

 

Podsjetimo, HDZ je krenuo u rušenje premijera Oreškovića kako bi Karamarko izbjegao sramotu opoziva u Saboru. HDZ-u također nije problem srušiti cijelu Vladu, iako se nadaju opozivu premijera te preslagivanju nove većine.

Iako su mnogi očekivali da će se Orešković sam povući, on je najavio borbu. Božo Petrov mu se moguće u njoj pridružio, budući da su on i premijer jučer održali sastanak u stanu Tihomira Oreškovića. Nakon sat vremena razgovora, Petrov je stan napustio bez ijedne izjave novinarima.

Komentiraj