U organizaciji Europske Komisije i njenog savjetodavnog znanstvenog tijela pod nazivom Joint Research Centre te uz pomoć Agencije za ugljikovodike i Ininih kompanija INAgip i Crosco u Republici Hrvatskoj je po prvi put održan trening inspektora za platforme pod nazivom ‘Inspekcija odobalnih instalacija – teorijski i praktični pristup’.

Dvodnevna teorijska predavanja vodećih europskih inspektora za nadgledanje rada odobalnih instalacija za proizvodnju nafte i plina održana su u Gradu Zagrebu, a sudionici su treći dan praktični dio treninga odradili na Ininim platformama – bušaćoj platformi Labin usidrenoj u Puli, kojom upravlja servisna kompanija Crosco te proizvodnoj platformi Ivana A/K u sjevernom Jadranu, kojom upravlja operativna kompanija INAgip.

Svrha treninga je unaprijediti znanje sudionika koji dolaze iz redova nadzornih tijela zemalja članica EU. Naime, Europska Unija Direktivom 2013/30/EU od zemalja članica zahtjeva imenovanje neovisnih tijela za nadzor odobalnih instalacija s ciljem provođenja uspješnog nadzora operatera i vlasnika te usklađivanja njihovog rada sa sigurnosnim i ekološkim zahtjevima koje propisuje Europska Unija.

Uključivanje Ine i njezinih tvrtki u organizaciju ovog treninga, pri čemu je ostvarena odlična suradnja s Agencijom za ugljikovodike, svojevrsno je priznanje kompaniji na dosadašnjim postignućima vezanima za sigurnost i zaštitu okoliša na platformama kojima upravlja u sjevernom Jadranu.

Komentiraj