Patrik Macek/PIXSELL

USPJEŠNO RESTRUKTURIRANJE HRT-A: “Prošla godina je bila uspješna”

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u prošloj je godini uspješno ostvarila većinu planiranih programskih i poslovnih ciljeva, pohvalila se ta kuća u redovitom izvješću Hrvatskom saboru.

Uspješno ostvarene javne programske i poslovne obveze, rast gledanosti i slušanosti, uvođenje novih tehnologija, neki su od uspjeha pobrojanih u Izvješću o poslovanju HRT-a za 2014. koje potpisuje glavni ravnatelj Goran Radman.

HRT je lani, ističe se, zaustavio višegodišnji negativan trend i počeo povećavati, ne samo “obujam već i doseg, djelotvornost i kvalitetu svojih programskih kanala i sadržaja, učinkovitije upravljati cjelokupnom medijskom proizvodnjom te započeti značajniju tehnološku modernizaciju svoje produkcijske i poslovne infrastrukture”.

Sve to postignuto je zahvaljujući uspješnom restrukturiranju, dostignutoj financijskoj stabilnosti i povećanoj produktivnosti rada HRT-a u 2014.

Rast gledanosti i slušanosti

HRT se hvali kako je u odnosu na godinu prije gledanost (AMR) sva četiri televizijska kanala “donekle porasla za 0,5 posto”, a udio u gledanosti (SHR) dosegnuo 28,4 posto, što je povećanje za 2,3 posto.

Za pet posto porasla je slušanosti svih radijskih kanala, dok je broj korisnika HRT-ova web portala povećan za čak 53,7 posto.

Za šest posto veća je količina emitiranog i proizvedenog radijskog, televizijskog i ostalog programskog sadržaja.

HRT je lani imao prosječni dnevni doseg od 62,6 posto što je povećanje od dva postotna poena u odnosu na 2013. Najveći doprinos tom povećanju (približno 50.000 ljudi) očituje se u povećanju dosega radijskih programa (tri nacionalna i osam regionalnih kanala) te Četvrtog televizijskog programa koji je ušao u sustav mjerenja (telemetrije).

Radijski programi lani su povećali dnevni doseg za šest postotnih poena, dakle više ih je slušalo oko 30.000 ljudi. Gledanost televizijskih programa približna je onoj iz 2013.

Nacionalni radijski programi uspjeli su zadržati vjernu publiku, a Drugom radijskog programu uspjelo je privući i novu.

Od regionalnih, na HRT-u su posebno zadovoljni Radio Rijekom, najslušanijom postajom u Primorsko-goranskoj županiji s dnevnim dosegom od 55 posto. Ni jedan radio u Hrvatskoj, javni ili komercijalni, nema takve rezultate na području svoje koncesije, ističe HRT u Izvješću.

HRT pozitivno posluje

HRT je u poslovnoj 2014. zabilježio pozitivan financijski rezultat, iako je imao zahtjevne investicije. Pripisuje to restriktivnoj troškovnoj politici i učinkovitijem načinu upravljanja svim segmentima poslovanja.

“HRT je u poslovnoj 2014. godini ostvario pozitivan financijski rezultat u iznosu od 34,7 milijuna kuna. Iako je ostvarena dobit nominalno manja za sedam milijuna kuna u odnosu na 2013., takav je rezultat ipak značajno pozitivan jer omogućava daljnje pokrivanje prenesenih gubitaka iz ranijih razdoblja i saniranje naslijeđene negativne bilance HRT-a, kao i nastavak financiranja restrukturiranja i razvojnih ulaganja”, naglašava se u Izvješću.

HRT je lani ukupno uprihodovao gotovo 1,4 milijarde kuna, 0,8 posto manje od plana te za 1,1 posto manje od ostvarenog u 2013.

Javni prihodi, uglavnom od pretplate, povećani su za 0,5 posto u odnosu na 2013., no za 0,9 posto su manji od plana.

Komercijalni prihodi, uglavnom od oglašavanja (106,8 milijuna), porasli su za blagih 0,4 posto, ali su u odnosu na planirano podbacili za 11,7 posto. No, valja imati na umu da Hrvatska televizija radi u okružju u kojem ima najmanje oglasnog prostora u najgledanijem terminu (prime timeu), četiri minute po satu.

Ukupni HRT-ovi rashodi bili su 1,362 milijardi kuna, 0,7 posto manji nego 2013. te 2,8 posto manji nego je planirano.

Javni servis lani je, u odnosu na 2013., smanjio troškove plaća i ostalih primanja za 5,2 posto, najvećim dijelom restrukturiranjem troškova rada i programom poticanih odlazaka u mirovinu.

Posljednjeg dana 2014. HRT je imao 3.066 stalno zaposlenih, što je 255 (7,7 posto) manje nego godinu prije.

Broj radnika i kvalifikacijska struktura za HRT nisu optimalni, s obzirom na tehnološki razvoj, novi načina proizvodnje i emitiranja. Statistika pokazuje da polovica zaposlenih, njih 1.527, ima srednju stručnu spremu, 1.180 visoku, HRT zapošljava 47 magistara i 11 doktora znanosti.

Od 88 ostvarena 73 projekta, smanjen trošak vanjskih suradnika

HRT je lani nastavio s razvojem i uvođenjem novih tehnologija u svoj proizvodni i poslovni sustav, započete su aktivnosti na uvođenju svedigitalnog (tapeless) načina rada.

Uspješno je ostvareno 73 od 88 planiranih investicijskih projekata, vrijednih 53,6 milijuna kuna. Dovršetak preostalih zacrtan je za prvo tromjesečje 2015.

Završetak digitalizacije televizijske proizvodnje u HRT centrima Rijeka, Split i Osijek te istovremeno preseljenje HRT centara Dubrovnik i Zadar u suvremeno uređene i opremljene nove poslovne prostore, investicije su na koje je HRT posebno ponosan.

Kuća se hvali i nizom ulaganja u suvremena tehnološka postrojenja i opremu. Uvedena je suvremena mobilna tehnologija za Informativni medijski servis (IMS), obnovljena studijska tehnika, nadograđen sustav automatiziranog emitiranja programa. U sklopu eksperimentalne usluge GledajHRT! omogućen je pristup svim HRT-ovim sadržajima putem računalnih i mobilnih platformi (OTT).

Na vanjske suradnike HRT je lani potrošio 77,5 milijuna kuna što je 15,2 posto manje od plana te za 2,1 posto manje u odnosu na 2013. Ti su troškovi uglavnom vezani uz proizvodnju programa te kontrolore plaćanja mjesečne pristojbe.

Započete aktivnosti HRT kani nastaviti i u tekućoj 2015. Posebno će se, najavljuje, paziti na povećanje kvalitete proizvedenog i emitiranog programa te daljnji programski, produkcijski, tehnološki i poslovni razvoj koji će osigurati veću konkurentnost i održivost HRT-a.

Komentiraj