Patrik Macek/PIXSELL

Uslugama tijela javne uprave školska ‘trojka’

Solidna školska “trojka” (2, 8) ocjena je kojom je polovina građana ocijenila kvalitetu usluge tijela javne uprave, pokazalo je telefonsko ispitivanje javnog mnijenja provedeno sredinom srpnja u cijeloj Hrvatskoj na uzorku od tisuću punoljetnih ispitanika.

Građani su bolje ocijenili usluge privatnih poduzeća, prosječno sa 3,1, pokazalo je istraživanje kojim se željelo utvrditi stavove građana o kvaliteti rada javne uprave, te doznati razinu njihove informiranosti o tom radu.

Svaki deseti ispitanik, kvaliteti usluge tijela javne uprave dao je ‘jedinicu’, svaki peti ‘dvojku’. ‘Četvorke’ i ‘petice’ bile su rjeđe, dalo ih je 16 posto ispitanika.

Najkritičniji su bili ispitanici koji su kontaktirali više tijela, najmanje oni koji su kontaktirali jedno do dva.

Najbolje ocjene uslugama tijela javne uprave davali su građani u dobi do 44 godine, s višom školom ili fakultetom, koji žive u gradovima, konkretno Zagrebu i okolici te u Istri, Primorju i Dalmaciji. Najlošiju ocjenu uslugama dali su Slavonci.

Najbolje ocjene matičnim uredima, bolnicama, Fini

S obzirom na to da Hrvatska ima više od 5000 tijela javne uprave, nije ih bilo moguće sve obuhvati predmetnim istraživanjem, pa je ono ‘suženo’ na rad 18 tijela ili grupa tijela javne uprave, konkretno matične urede, županijske/gradske bolnice, ministarstva unutarnjih poslova, uprave, socijalne politike, Poreznu upravu, agencije za obrazovanje, za plaćanje u poljoprivredi, HAKOM, Hrvatske vode, HZZO, HZMO itd.

Prosječna ocjena njihova rada kreće se od 3,6, koliko su dobili matični uredi do 2,5 s koliko je ocijenjena Agencija za plaćanja u poljoprivredi.

U skupini šest najbolje ocjenjenih su: matični uredi, bolnice, FINA, MUP, HZZO i HZMO, u skupini najlošije ocjenjenih: ministarstva regionalnog razvoja, socijalne politike, uprave, HZZ-o, Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Ocjena komunikacije s tijelima javne uprave kreće se od 3,9 za matične urede do 3 za Ministarstvo uprave, Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša te HZZ. Bolje ocjene dobile su još i bolnice te Fina.

Čak 94 posto građana nije nikad podnijelo upit/pritužbu

Istraživanje je otkrilo da velika većina, čak 94 posto građana, nije nikada podnijela upit/pritužbu ili prijedlog tijelu javne uprave na rad službenika.

Za uslugu e-građani čulo je 75 posto građana, najčešće mlađih od 60 godina, višeg obrazovanja, iz gradova. Dali su joj prosječnu ocjenu 3,8, a četvrtina ispitanika tu je uslugu ocijenila čistom peticom.

Kad je riječ o tom koliko su građani upoznati s pravima koja imaju u kontaktu s tijelima javne uprave, najviše ih (70 posto) navodi kako u slučaju nezadovoljstva uslugom mogu podnijeti tužbu. Njih petine vjeruje da ima pravo zatražiti otkaz službenika.

U ispitivanju je utvrđeno i kako će većina građana i dalje otići direktno u tijelo javne uprave kako bi dobili uslugu ili informaciju, nakon toga će posjetiti internetske stranice ustanove, a tek onda posegnuti za info telefonom, otkriva istraživanje čiji su rezultati objavljeni na stranicama Ministarstva uprave.

Komentiraj