UPRAVLJANJE KATASTROFAMA: Projekt Firespill za sigurniji hrvatski i talijanski jadranski bazen

Projekt okuplja 15 partnera iz Hrvatske i Italije s ciljem povećanja kapaciteta organizacija hitnih službi radi poboljšanja prekogranične učinkovitosti pri rješavanju prirodnih i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem

Na nedavno održanoj konferenciji Civilna zaštita i upravljanje krizama, organiziranoj u Dubrovniku u sklopu projekta FIRESPILL, financijski najvrjednijeg strateškog projekta u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020., još jednom je istaknuto da krizne situacije i elementarne nepogode ne poznaju administrativne granice. Zajedničkim naporima i aktivnostima hrvatskih i talijanskih partnera na ovom projektu, poboljšat će se postojeći regulatorni sustavi hitnih službi te sustav upravljanja u hitnim situacijama u smislu iznalaženja novih i inovativnih rješenja, kao i poticanja sudjelovanja stanovništva.

Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D. vodeći je partner na projektu FIRESPILL, s ukupnim proračunom od 16,5 milijuna eura, čija provedba je započela prije dvije godine i traje zaključno do lipnja 2023. godine. Projekt okuplja čak 15 partnera iz Hrvatske i Italije s ciljem povećanja kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu poboljšanja prekogranične učinkovitosti pri rješavanju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti te povećavajući sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena poboljšavanjem mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u hitnim slučajevima.

Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D.. FOTO: RERA Promo

Projekt se fokusira na tri glavna rizika – potres, požar i onečišćenje mora – a svakom glavnom riziku bit će posvećene posebne aktivnosti u odabranim pilot područjima. Nadogradit će se sustav upravljanja u hitnim slučajevima s ciljem integriranja postojećih rješenja. Unaprjeđenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava te izgradnjom i uspostavom Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu. Sjedište Centra Splitsko-dalmatinske županije bit će u Vučevici, odakle će se koordinirati, ali i educirati i osposobljavati osoblje u području zaštite od prirodnih i drugih nesreća, a predviđeni su izgradnja i opremanje simulacijskih objekata, organiziranje vježbi, seminari za naprednu obuku (prekogranična razmjena znanja), pokazne vježbe spašavanja civila itd.

Riječ je o najvećem trening-centru za vatrogasce u ovom dijelu Europe – Nastavnom regionalnom središtu za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva – a od ukupnih 120 milijuna kuna, čak 65 milijuna kuna odnosi se na aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je u Vučevici u srpnju 2021. godine započela izgradnja. Na gotovo 60 tisuća četvornih metara prostora u Zagori, tik do autoceste, izgradit će se tri objekta ukupne zatvorene površine 12 tisuća četvornih metara. Time bi ukupno 1800 dobrovoljnih i profesionalnih gasitelja s područja srednje Dalmacije dobilo prostor za usavršavanje, trening, edukacije, simulacije požara i ostalih vježbi spašavanja. U prizemlju će biti 13 garaža za vatrogasna vozila i servisi, a na katu 15 četverokrevetnih soba i učionice. Vatrogasni toranj bit će povezan tunelom s glavnom zgradom u kojoj će biti središnja administrativna i logistička baza i komunikacijski centar. Vatrogasci će tijekom obuke imati na raspolaganju i bazen, a jednom terminu edukacije moći će istovremeno prisustvovati čak 200 polaznika.

Dio sudionika prošlogodišnje međunarodne konferencije ‘Upravljanje katastrofama’ održane u Splitu. FOTO: RERA Firespill Promo

Centar za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu imat će svoju ispostavu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Kuli Norinskoj, čija će svrha također biti prevencija požara i ostalih opasnosti na području doline Neretve i okolice. Ta će dva Centra u Hrvatskoj uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju s trening-parkom Belvedere di Fabriano (regija Marche) u Italiji, koji će svoju infrastrukturu također unaprijediti iz ovog projekta.

U projekt su, sa strane talijanskih partnera, uključene brojne znanstveno-istraživačke institucije pa je tako ARPAE FVG – Regionalna agencija za zaštitu okoliša regije Friuli-Venezia-Giulia – izradila metodologiju za upravljanje rizicima prilikom onečišćenja mora nastalog ljudskim djelovanjem (izlijevanje nafte), kao i aplikaciju u kojoj su mapirane i izrađene simulacije modela koji predviđaju moguće smjerove kretanja takvog onečišćenja, ali i sanacije u slučaju takvog scenarija.

Projekt se fokusira na tri glavna rizika – potres, požar i onečišćenje mora – a svakom glavnom riziku bit će posvećene posebne aktivnosti u odabranim pilot-područjima

U sklopu projekta do sada su organizirane brojne aktivnosti pa je tako prošle godine u Splitu održana dvodnevna međunarodna konferencija „Upravljanje katastrofama“, na kojoj je Dalmacija, uz šire zagrebačko i riječko područje, istaknuta kao najaktivnije seizmološko područje. Konferencija je okupila stotinjak sudionika – predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti, razvojnih agencija, znanstvene zajednice, institucija i spasilačkih službi uključenih u rješavanje kriznih situacija – iz Hrvatske i Italije.

Međunarodna razmjena znanja i iskustava talijanskih i hrvatskih partnera na projektu rezultirat će protokolima/obrascima zajedničkog djelovanja hitnih službi. Isto tako, projektom je predviđeno provođenje sveobuhvatne kampanje „Building Safe Communities“ s ciljem podizanja svijesti stanovništva, jer samo je educirana i zdrava zajednica sigurna i otporna te ima sposobnost procjene, upravljanja i praćenja svojih rizika, a time i sposobnost identificirati probleme, odrediti prioritete i djelovati.

Najveći trening-centar za vatrogasce u ovom dijelu Europe gradi se od srpnja 2021. na 60 tisuća četvornih metara u Vučevici. FOTO: RERA Firespill Promo

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

FIRESPILL

Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi za hitne slučajeve i prevencija katastrofa povećanjem razine sigurnosti (Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level)

Prioritetna os 2: Sigurnost i otpornost (tematski cilj 5)

Specifični cilj 2.2: Poboljšanje mjera sigurnosti koje se odnose na prirodno i antropogeno izazvane katastrofe unutar Programskog područja

CILJ PROJEKTA

Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti, te povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima

AKTIVNOSTI

Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi

Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja

Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi)

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 16.492.799,60 EUR

Iznos sufinanciranja iz fondova EU-a: 14.018.879,66 EUR (85 %)

STATUS I TRAJANJE

U provedbi (od travnja 2020. do lipnja 2023.)

VODEĆI PARTNER / NOSITELJ PROJEKTA

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

PROGRAM

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014-2020.


Komentiraj