‘Uprava HRT-a odgovorna je jer nije dobila dozvolu Nadzornog odbora za svoj program’

Hrvatska radiotelevizija već drugu godinu nema Program rada jer se glavni ravnatelj, Nadzorni odbor i Programsko vijeće ne mogu usuglasiti oko procedure usvajanja. Programsko vijeće dvaput zaredom donijelo je negativno mišljenje pa je Nadzorni odbor odbio donijeti Program rada

Hrvatska radiotelevizija već drugu godinu nema Program rada jer se tri samostalna tijela HRT-a – glavni ravnatelj, Nadzorni odbor i Programsko vijeće – ne mogu međusobno usuglasiti oko procedure njegova usvajanja. Program rada HRT-a za sljedeću godinu na prijedlog glavnog ravnatelja donosi Nadzorni odbor, a uz obavezno prethodno mišljenje Programskog vijeća koje, prema izmjenama Zakona o HRT-u iz 2012. godine, ne mora biti nužno pozitivno. Nadzorni odbor je usvojio prijedlog Financijskog plana HRT-a za 2020. i 2021., ali je dvije godine zaredom, zbog negativnog mišljenja Programskog vijeća, odbio donijeti Program rada.

Situacija oko Programa rada HRT-a se počela zaoštravati, što je vidljivo iz prepiske koju posjeduje Nacional, kada je Nadzorni odbor naložio glavnom ravnatelju da doradi prijedlog Programa rada za 2021., a od Programskog vijeća zatražio da o njemu donese pozitivno mišljenje. Naime, Programsko vijeće o Programu rada HRT-a za 2021. odlučivalo je 10. prosinca prošle godine na elektroničkoj sjednici, na kojoj nije moguće raspravljati već samo glasati, i na kojoj prijedlog glavnog ravnatelja nije dobio pozitivno mišljenje. Nakon toga, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30. prosinca, na kojoj je na prijedlog glavnog ravnatelja usvojio Financijski plan HRT-a za 2021., donio i zaključak da: “Nadzorni odbor HRT-a neće donijeti Program rada HRT-a za 2021. godinu budući da Programsko vijeće HRT-a nije prethodno usuglasilo i izglasalo pozitivno mišljenje o Programu rada HRT-a za 2021. godinu. Kako je Program rada jedan od temeljnih dokumenata za rad HRT-a, Nadzorni odbor daje nalog Glavnom ravnatelju HRT-a da Programskom vijeću, koje zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog, televizijskog i multimedijalnog programa, još jednom dostavi dorađeni Program rada kako bi ga ono moglo raspraviti na redovnoj ili izvanrednoj sjednici te usuglasiti i izglasati pozitivno mišljenje.”

Nikola Baketa, član Programskog vijeća HRT-a, kaže da je održana elektronička sjednica tog tijela te da članovi nisu dali nikakvo mišljenje zato što je bio ponuđen samo jedan zaključak: ‘Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog Programa rada’, a to nije usvojeno. PHOTO: Matija Habljak/PIXSELL

 

Komplicirani odnosi među trima tijelima koji upravljaju HRT-om kulminirali su u travnju ove godine, nakon što je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić Programskom vijeću ponovo dostavio isti, a ne dorađeni dokument kako mu je naložio Nadzorni odbor. Zdravko Kedžo, predsjednik Programskog vijeća, potom šalje dopis glavnom ravnatelju i Nadzornom odboru u kojem ih podsjeća da je Vijeće o navedenom dokumentu već odlučilo i dalo mišljenje, što mu je zakonska obaveza, te da je Nadzorni odbor tijelo koje donosi Program rada, bez obzira na to je li mišljenje Vijeća pozitivno ili negativno. “S obzirom na to da je Programsko vijeće HRT-a, u okviru svoje nadležnosti, dalo mišljenje na Program rada, nejasno je zašto Nadzorni odbor HRT-a prebacuje odgovornost za ne donošenje Programa rada na Vijeće HRT-a uvjetujući ga pozitivnim mišljenjem Vijeća iako to ne proizlazi iz zakonskih odredbi. Naime, i prijašnjih godina Vijeće nije dalo pozitivno mišljenje, pa je nejasno zašto Nadzorni odbor, u čiju nadležnost spada donošenje Programa rada, odjednom uvjetuje donošenje Programa pozitivnim mišljenjem Programskog vijeća HRT-a. Budući, da se radi o istom dokumentu o kojem je Vijeće već odlučilo, navodimo kako nisu ispunjenje zakonske niti poslovničke pretpostavke za ponovnu raspravu o navedenom dokumentu na sjednici Vijeća”, govori u dopisu Zdravko Kedžo.

Kazimir Bačić, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, Programskom vijeću dostavio je isti, a ne dorađeni dokument o programu rada, kako mu je naložio Nadzorni odbor. PHOTO: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

 

Nadzorni odbor u svom odgovoru 26. travnja još jednom od glavnog ravnatelja zahtijeva da dostavi dorađeni Program rada kako bi Programsko vijeće moglo o njemu raspraviti i eventualno se suglasiti. Također, Nadzorni odbor ističe da su na elektroničkoj sjednici Programskog vijeća mišljenje, kao i rasprava o prijedlogu Programa rada izostali, jer Programsko vijeće o tom, za HRT važnom dokumentu, nije raspravljalo, već ga je samo stavilo na glasanje, odnosno primilo na znanje. “Djelovali smo ovako jer Nadzorni odbor HRT-a smatra da je za dobar i zakonit rad HRT-a nužno da Programsko vijeće dostavi mišljenje na prijedlog Programa rada HRT-a, što proizlazi i iz članka 26. stavka 1. podstavka 3. Zakona o HRT-u. Mišljenje bi trebalo biti rezultat provedene rasprave članova Programskog vijeća koji su izabrani kako bi štitili i zastupali interes javnosti provođenjem nadzora i unapređenjem radijskog, televizijskog i multimedijalnog programa. S obzirom na važnost Programa rada kao dokumenta na kojemu se temelji Financijski plan HRT-a, u kojemu se za 2021. godinu prihodi od 1,330 mlrd kuna alociraju na programske sadržaje, smatramo da hrvatske građanke i građani zaslužuju da se program javnog medijskog servisa proizvodi temeljem prihvaćenog Programa rada od Programskog vijeća, upravo kako to propisuje Zakon o HRT-u. Stoga ponovno Glavnom ravnatelju HRT-a ponavljamo nalog s 40. izvanredne sjednice održane 30. prosinca 2020. godine i zahtijevamo da dostavi dorađeni Program rada kako bi ga Programsko vijeće moglo raspraviti i eventualno se s njim suglasiti”, piše u dopisu Nadzornog odbora upućenom Programskom vijeću i glavnom ravnatelju.

Nadzorni odbor se u dopisu osvrnuo i na Program rada HRT-a za 2019. i 2020. i naglašava da od travnja 2019. upozorava na činjenicu da Programsko vijeće nije dalo pozitivno mišljenje na Program rada HRT-a. “Stoga se ne slažemo s tvrdnjom gospodina Kedže da Nadzorni odbor „odjednom uvjetuje donošenje Programa pozitivnim mišljenjem Programskog vijeća HRT-a.“ U Izvještaju o radu Nadzornog odbora HRT-a za 2019. godinu, upućenom u Hrvatski sabor, stoji preporuka glavnom ravnatelju da sljedeće godine prije rasprave o Financijskom planu raspravi i Program rada koji mora pratiti Financijski plan. Programsko vijeće HRT-a nije dalo pozitivno mišljenje na prijedlog Programa rada HRT-a za 2019. godinu na 57. sjednici Programskog vijeća, održanoj 7. prosinca 2018. godine što je Nadzorni odbor HRT-a stavilo u situaciju da o prijedlogu Financijskog plana za 2019. godinu odlučuje bez prihvaćenog Programa rada za 2019. godinu. Također, niti na 26. redovnoj sjednici, održanoj 12. ožujka 2020. godine, Nadzorni odbor HRT-a nije donio Program rada HRT-a za 2020. godinu, djelujući sukladno članku 23. stavku 1. podstavku 4. Zakona o HRT-u, koji se odnosi na donošenje Programa rada HRT-a uz prethodno pribavljeno mišljenje Programskog vijeća HRT-a”.

 

‘Nemarom glavnog ravnatelja HRT-a onemogućen je rad Programskog vijeća te ono nije donijelo mišljenje o Programu rada, na koje ga obvezuje Zakon o HRT-u’, kaže Nikola Baketa

 

Zdravko Kedžo, predsjednik Programsko vijeća HRT-a, za Nacional je istaknuo da u ovom slučaju ne postoji nijedna vrsta nadređenosti jer glavni ravnatelj, Nadzorni odbor i Programsko vijeće su tri samostalna, demokratski izabrana tijela.

“Tu ne postoji mogućnosti da netko nekome bilo što uvjetuje. Osim toga, ovdje je ključno naglasiti da Zakon o HRT-u ne propisuje da Programsko vijeće mora dati pozitivno mišljenje o Programu rada HRT-a da bi on bio usvojen. Izmjene zakona o HRT-u, koje je 2012. donijela Milanovićeva vlada, od Programskog vijeća su napravile fikus. Upravo su na te izmjene zakona stigle najveće primjedbe iz Bruxellesa, a nijedna od zvučnih udruga koje se bore za slobodu medija tada nije progovorila ni jedne jedine riječi i zakon je i danas na snazi. Na to upozoravam godinama – mjesto i uloga Programskog vijeća je da štiti i promiče interes javnosti, a s ovakvim okvirom koji je postavljen u Zakonu o HRT-u, mjesto i uloga Programskog vijeća stavljeni su kao demokratski ures. U svakom izvještaju Saboru koji sam ja potpisao, ovo piše kao zaključak. Također, želio bih naglasiti da se o radu Programskog vijeća ne raspravlja na saborskim sjednicama, jer su promijenjena pravila igre u Saboru te se o nekima točkama, kao što je izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a, ne raspravlja na plenarnoj sjednici nego samo glasuje. Tu odredbu može promijeniti matični saborski odbor – Odbor za informiranje, informatizaciju i medije – i zatražiti da se o nekoj točci i raspravlja, a ne samo glasuje. I u izvještaju za prošlu godinu također u zaključku piše da je zbog zakonskog okvira mjesto i uloga Programskog vijeća marginalizirana i svedena na demokratski ures. To su, između ostalih, suštinski problemi HRT-a koji ukazuju i na puno širi kontekst, a ne pitanje može li se ili ne ista stvar staviti dva puta na glasanje. O ovom potonjem moram još jednom ponoviti da se Program rada HRT-a za 2021., o kojem je Programsko vijeće HRT-a već dalo mišljenje na sjednici održanoj 10. prosinca 2020., ne može ponovo naći na sjednici Vijeća, zato što se o istom dokumentu na može glasati dva puta. Ako bi glavni ravnatelj napravio doradu Programa rada to bi onda bio novi dokument na koji se Vijeće nema pravo oglušiti, nego o njemu mora raspravljati kao o novom dokumentu i ponovo ga staviti kao točnu dnevnog reda.”

 

‘Glavni ravnatelj je u studenome 2020. dostavio prijedlog Programa rada HRT-a Programskom vijeću. Ispunjene su zakonske pretpostavke za njegovo donošenje’, kažu na HRT-u

 

Nikola Baketa, član Programskog vijeća HRT-a, za Nacional govori kako je nemarom glavnog ravnatelja gotovo potpuno onemogućen rad Vijeća te smatra da ono na sjednici u prosincu nije donijelo mišljenje o Programu rada, na koje ga obavezuje Zakon o HRT-u, zato što je bio ponuđen samo jedan zaključak.

“Još sam u travnju prošle godine govorio kolegama u Programskom vijeću da zbog pandemije svoj rad moramo organizirati tako da održavanje naših sjednica bude moguće i putem internetskih platformi. To se nije napravilo, poslovnik nismo izmijenili i kada je nastupio drugi val pandemije imali smo dvije mogućnosti – sastati se fizički ili održati elektroničku sjednicu. Krajem prošle godine više sam puta pokušao dobiti službeni odgovor od glavnog ravnatelja je li moguće na HRT-u osigurati uvjete za održavanje fizičke sjednice Programskog vijeća. Odgovora nije bilo, a u međuvremenu je na dnevni red došao Program rada HRT-a za 2021. S obzirom na to da nismo imali mogućnost održavanja sjednica putem internetskih platformi, a morali smo dati mišljenje o Programu rada, predsjednik Vijeća je predložio da se održi elektronička sjednica. Prema našem poslovniku na elektronskoj sjednici može biti samo jedna točka dnevnog reda i o toj točci se ne može raspravljati, već samo glasati. Dakle, elektronička sjednica je takav oblik sjednice gdje nema rasprave. Izjasnio sam se da pristajem na održavanja elektroničke sjednice, ali s naglaskom da ću biti suzdržan po pitanju davanja mišljenja o Programu rada. Smatrao sam tada, a smatram i danas, da se o tako važnom dokumentu ne može izjašnjavati bez rasprave – bez mogućnosti da programsko vodstvo prezentira njegov sadržaj, da odgovara na pitanja i daje pojašnjenja na temelju kojih bi bilo moguće formirati mišljenje. Iako smo nedavno izmijenili poslovnik i tim izmjenama omogućili održavanje sjednica putem Zoom platforme, predsjednik Vijeća Zdravko Kedžo smatra da nije moguće ponovno izjašnjavanje o istom dokumentu. Moj je stav da mi na elektroničkoj sjednici nismo dali nikakvo mišljenje zato što je bio ponuđen samo jedan zaključak: ‘daje se pozitivno mišljenje na prijedlog Programa rada’, a što nije usvojeno jer su tri člana bila za, jedan protiv i četvero suzdržanih. Sada se svi nalazimo u pat poziciji, a što se moglo spriječiti da smo kao Programsko vijeće išli ranije s izmjenom poslovnika i održali online sjednicu na kojoj bi bila moguća rasprava, ili da nam je HRT omogućio održavane fizičke sjednice. Ovdje svi smatraju da su u pravu – i predsjednik Vijeća i Nadzorni odbor i glavni ravnatelj. Mislim da je ipak krajnja odgovornost na Upravi HRT-a, jer ona nije uspjela dobiti pozitivno mišljenje Nadzornog odbora i Programskog vijeća. Glavni ravnatelj nije osigurao prostor za fizičko održavanje, smatram da su nam mogli negdje iznajmiti prostor, ako to već nije bilo moguće u prostorima HRT-a. Ako je problem što će jedanaest vijećnika ući na HRT, iako tamo dnevno ulazi veliki broj ljudi koji nisu s HRT-a, trebali su nam naći zamjenski prostor. Moj je stav da nije u redu onemogućiti tijelu ovakva značenja da se fizički sastane i raspravlja o stvarima vezanim za program HRT-a. Konačno, ako glavni ravnatelj želi riješiti ovu situaciju, najlakši način za to je da napravi određene izmjene na prijedlogu Programa HRT-a za 2021. i da taj dopunjeni novi dokument pošalje na Programsko vijeće.’’

 

‘Izmjene zakona o HRT-u iz 2012. od Programskog vijeća su napravile fikus. Udruge koje se bore za slobodu medija nisu progovorile i Zakon je i danas na snazi’, kaže Zdravko Kedžo

 

Nacional je glavnom ravnatelju HRT-a poslao upit je li u bilo kojem dijelu donošenja ovog dokumenta mimoišao proceduru, je li prijedlog Programa rada prethodno trebalo predstaviti Programskom vijeću i time potaknuti i otvoriti raspravu o njegovu sadržaju te kada očekuje da će biti odobren Program rada HRT-a za 2021.

S HRT-a su kratko odgovorili: “Procedura donošenja Programa rada HRT-a uređena je Zakonom o HRT-u, kojim je propisano da Nadzorni odbor na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a donosi Program rada HRT-a, po prethodno pribavljenom mišljenju Programskog vijeća HRT-a. Sukladno navedenome, Glavni ravnatelj je u studenom 2020. dostavio prijedlog Programa rada HRT-a za 2021. godinu Programskom vijeću na mišljenje, o čemu je Programsko vijeće odlučilo na svojoj 69. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020. godine, a potom je Program rada HRT-a za 2021. upućen na donošenje Nadzornom odboru, obzirom da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za donošenje istog. HRT odnosno Glavni ravnatelj je ispoštovao Zakonom propisanu proceduru za donošenje Programa rada HRT-a za 2021. godinu, a na Nadzornom odboru HRT-a je da ispuni svoju zakonsku obvezu.”

Programsko vijeće održalo je online sjednicu na kojoj je moguće samo glasanje, ne i rasprava. PHOTO: Igor Kralj/PIXSELL

Komentiraj