HINA

UOČI IZVJEŠĆA AGROKORA Vlada raspravlja o domovinskoj sigurnosti

Nacrti konačnih prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti i zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka te odobrenje za kreditno zaduženje HŽ Infrastrukturi kod domaćih banaka uz državno jamstvo, naći će se među točakama dnevnoga reda na otvorenom dijelu današnje sjednice Vlade.

S obzirom na to da je danas Dan D kada je riječ o Agrokoru iako javnost neće saznati sve podatke, s velikim zanimanjem se iščekuje što će premijer Andrej Plenković, koji uobičajeno na početku sjednice komentira tjedne događaje, reći uoči objave nalaza revizije.

Vrlo je sadržajan tjedan iza nas, sastanak Europskog vijeća, istaknuo je Plenković nakon usvajanja dnevnog reda istaknuvši važnost digitalizacije u smislu radnih mjesta budućnosti.

Razgovori s europskim povjerenikom Avramopoulosom oko ulaska u Schengen izrazito su ohrabrujući, naglasio je premijer, dodavši i da do 2019. očekuje razuman ambiciozan pristup europskom projektu.

Važno je da dugoročno, zakonskim mjerama, omogućimo održivu poljoprivredu, također je poručio Plenković koji je prije koji dan sudjelovao na velikom skupu o poljoprivredi, kao i na obilježavanju Dana policije i Andrije Štampara.

Podsjetio je i da su otvorene ponude koje su stigle za borbene avione te se očekuje njihova temeljita stručna analiza.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Prijedlog odluke o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta protokola o suradnji na realizaciji projekta “Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica – Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a”

8. Prijedlog odluke o usvajanju Jamstvenog programa “Poljoprivrednici”

9. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka “Krka”

10. Prijedlog uredbe o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi

11. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Splitska banka d.d., Split, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, za financiranje investicija namijenjenih osuvremenjivanju i izgradnji željezničke infrastrukture
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Splitska banka d.d., Split, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja investicija namijenjenih osuvremenjivanju i izgradnji željezničke infrastrukture

12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, a za koje postoji izniman javni interes

13. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora „CYBER COALITION 2017“

14. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

15. Prijedlog odluke o otpisu duga Ministarstva znanosti i obrazovanja s osnove doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti učenika i studenata na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja, a koji se odnosi na obvezu iz razdoblja od 2013. do 2016. godine, kao i pripadajućih kamata

16. Prijedlog zaključka u vezi s upoznavanjem s Memorandumom o suglasnosti o Zajedničkom pristupu uspostavi trajnog dvosmjernog kapaciteta između Republike Hrvatske i Mađarske u kontekstu inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava

17. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad 23. svehrvatskim športskim natjecanjem invalida Domovinskog rata (Makarska, 13. do 15. listopada 2017. godine)

18. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a) Mire Bulja, u vezi s projektom Vis Viva
b) Ranka Ostojića, u vezi s uzajamnošću u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
c) Ranka Ostojića, u vezi s ugovorima o najmu državnog zemljišta na području Grada Poreča.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

  1. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 9. listopada 2017. godine
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 10. listopada 2017. godine

2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno) 

3. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno) 

4. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec rujan 2017. – usmeno izvješće

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6. Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće

7. Kadrovska pitanja

8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Komentiraj