UNEX “Predložili smo Šavorićev ured, HDZ je prihvatio prijedlog”

Screenshot/Youtube

Agencija Unex oglasila se na jučerašnju vijest o zanimljivoj lokaciji, uredima odvjetničkog društva Šavorić i partneri, koja je iskorištena za snimanje nekoliko kadrova predizbornog spota HDZ-a, javlja N1. Iz Unexa su potvrdili da su kao lokaciju predložili Šavorićev ured, što je HDZ kao klijent prihvatio.

“Agencije za oglašavanje i zakup i planiranje medija, Unex Grupa i Unex Media, koje 2016.g.zauzimaju prve tržišne pozicije u pružanju usluga kreiranja i razvoja komunikacijskih i kreativnih strategija, te zakupa i planiranja medija i odnosa s javnošću, sa referencom brojnih uglednih domaćih i internacionalnih Klijenata, te prisutnosti na tržištu 25 godina, angažirane su 2016.g. od strane HDZ-a na poslovima realizacije i plasiranja kampanje u medije.

Realizacija posla definirana je potpisanim ugovorima o suradnji sa HDZ-om i obije agencije, te u skladu sa istima započele i do kraja realizirale kampanju, kao i bile ovlaštene za angažman podizvođača po načelima iznalaženja najboljih specijalista za pojedina područja.

Kreativni koncept kampanje potpisuje g. Boris Malešević, dok je kompletan razvoj svih sredstava komunikacije, realizacija i plasman u medijski prostor povjeren agencijama Unex Grupa i Unex Media.

U tom kontekstu Unex Grupa je sa svojim timom stručnjaka predložila i jednu od lokacija za snimanje TV spota, odnosno poslovni prostor Odvjetničkog društva Šavorić i partneri, koji je uz ostale lokacije bio prihvaćen od strane Klijenta.

HDZ je sukladno ugovorima podmirio sve obaveze i platio troškove predmetne kampanje kao i svih sredstava komunikacije uključujući i troškove produkcije TV spotova”

Komentiraj