‘Umjesto simboličnog smanjenja PDV-a treba smanjiti poreze na plaće’

HINA/ Tomislav PAVLEK

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor u srijedu je s konferencije za novinare poručio da se njegova stranka, umjesto simboličnog smanjenja stope PDV-a od jedan posto kako se iz Vlade najavljuje, zalaže za smanjenje davanja iz plaće.

Kao liberali se zalažemo za smanjenje svih poreza, ali smatramo da smanjenja opće stope PDV-a s 25 na 24 posto neće pridonijeti poboljšanju gospodarske situacije, niti bi građani to značajnije osjetili, dok bi smanjenje poreza iz plaće povećalo konkurentnost građana, istaknuo je Kosor.

I ekonomistica Sandra Švaljek ustvrdila je da s ekonomskog stajališta nema dileme i da struka neosporno daje prednost smanjenju poreza na plaće, a dilema postoji samo između onoga što se čini politički oportunim i onoga što s ekonomkog stajališta može imati pozitivne efekte. Švaljek je istaknula da Hrvatska u velikoj mjeri zaostaje za gospodarskom razvijenošću Europske unije, s obzirom na to da je naša potencijalna stopa rasta između jedan i 1,5 posto, a s takvom stopom rasta potrebna su nam desetljeća da dostignemo razinu razvijenosti koju danas imaju Slovenija, Poljska, Austrija ili Njemačka, uz pretpostavku da one u međuvremenu ne rastu.

U takvoj situaciji potrebno je napraviti ozbiljan zaokret u ekonomskoj, posebno poreznoj i fiskalnoj politici, s obzirom na to da Hrvatska danas ima stopu poreznog opterećenja od 46 posto udjela poreza u BDP-u, za razliku od novih članica EU, s kojima se uspoređujemo, a koje imaju 38,5 posto porezno opterećenje, rekla je. Švaljek daje prednost smanjenju poreza na plaće jer smatra da smanjenje PDV-a od jedan posto znači gubitak od dvije milijarde za proračun, dok je pitanje kakav bi efekt bio za krajnjeg potrošača jer se cijene vjerojatno ne bi smanjile u tom omjeru.

HSLS-ov gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, unatoč tome što je porez na dohodak prihod lokalne samouprave, podržava smanjenje poreza na plaće. Ocjenjuje da plaće u Hrvatskoj nisu male nego pristojne, ali je problem u skupoj državi i birokratskom, tromom aparatu koji na bruto plaći poslodavcima poskupljuje cijenu rada. Na primjeru Bjelovara pokazujemo konzistentnu liberalnu politiku smanjenja poreza, kazao je, navevši tax-free model privlačenja investitora u kojem su ulagače oslobodili, odnosno, smanjili komunalni naknadu i doprinos na jednu kunu te cijenu zemljišta, zaposlili više od deset ljudi, također na jednu kunu. Po njemu, najbolja demografska mjera podizanje je neto plaća zaposlenika.

Kosor je izrazio nadu da će partneri u Vladi prihvatiti ovaj HSLS-ov prijedlog, u suprotnom, samostalno će ga poslati u parlamentarnu proceduru.

Komentiraj